Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Oferta programu Alumni

W ramach pierwszej pilotażowej edycji Programu Alumni, która została zrealizowana w 2016 roku, odbyły się:

  • 3 szkolenia specjalistyczne (zarządzanie projektami, Kanban, Thinking Tools),

  • 2 dwudniowe szkolenia/spotkania wyjazdowe dla 2 małych grup poświęcone zarządzaniu zmianą i własnym rozwojem (1 dzień wykorzystujący metodę horse assisted education),

  • 1 zamknięte webinarium problemowe poświęcone analizie kazusów prawnych zgłoszonych przez uczestników programu,

  • połączone spotkanie absolwentów PROMENGO podczas zrealizowanego we wrześniu Forum Menedżerów Organizacji Pozarządowych.

W 2017 r. w ramach programu Alumni zrealizowany został program "Rozwój organizacyjny dla zaawansowanych", w który wzięło udział kilkanaście osób, absolwentek i absolwentów Promengo. Tematem wiodącym było planowanie i wdrażanie zmiany w organizacji. Program, zwany "Prozą", składał się z dwóch zjazdów warsztatowych (przygotowanie do zmiany, diagnoza sytuacji wewnętrznej oraz wdrażanie zmiany i menedżer/menedżerka w zmianie) i dwóćh prac, jakie szykowały osoby uczestniczące. Druga z nich, plan "Rozwoju instytucjonalnego organizacji", był podstawą do przyznania czterech dotacji na realizację najlepiej opsanych i uzasadnionych projektów.

Wiosną 2018 r. zostało w ramach Programu Alumni zrealizowane jedno szkolenie - "Sprawozdawczość finansowa dla organizacji pozarządowych".

Natomiast w końcówce sierpnia 2018 spotkaliśmy się na dwudniowym "Letnim Spotkaniu Menedżerów i Menedźerek NGO".

W 2019 otworzyliśmy program "Alumni" na osoby, które ukończyły prowadzone przez FAOO szkoły i kursy fundraisingu. To liczna i ważna grupa osób, które postawiły an rozwój kompetencji w kluczowym dla funkcjonowania organizacji obszarze i chcieliśmy również im umożliwić podnoszenie wiedzy i umiejętności. Zaczęliśmy  programem dotyczącym zarządzania zmianą, ale innym niż w 2017. Dwa dwudniowe szkolenia pod wspólnym tytułem "Jak wprowadzić zmianę w organizacji i przetrwać, a nawet się rozwinąć" uzupełnione przygotowaniem projektu zmiany w organizacji stanowiły kluczowe elementy projektu, a ponadto osoby uczestniczące mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji oraz ubiegać się o dotację na dofinansowanie planowanej zmiany.

Maj 2019 to szkolenie ze storytellingu - w zarządzaniu organizacji i fundraisingu - na które zaprosiliśmy osoby po Promengo i prowadzonych przez FAOO szkołach fundraisingu.

W 2020 roku ruszyliśmy ze specjalną edycją Szkoły Fundraisingu FAOO. Osoby, które ukończyły jedną z czterech wcześniejszych edycji Szkoły Fundraisingu FAOO lub jeden z dwóch kursów fundraisingu dla organizacji strażniczych, zostały zaproszone do udziału w programie dla zaawansowanych, skoncentrowanym na sprzedaży i współpracy z firmami.

Na przełomie czerwca i lipca 2020 r. zorganizowaliśmy trwające dwa pełne dni spotkanie dla absolwentów różnych programów edukacyjnych FAOO (Promengo, Szkoły Fundraisingu) w Jabłonnej koło Warszawy. Program obejmował warsztaty prowadzone przez trenerów FAOO, podczas których uczestnicy tworzyli mapę wyzwań, przed którymi stoją teraz ich organizacje, dzielili się doświadczeniami nt. tego, jak poradzili sobie w nowej sytuacji (po pierwszej fali pandemii), a także poszerzali swoją wiedzę nt. zarządzania organizacjami online i podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Drugi dzień zajął warsztat "8 x Odporność" realizowany wg autorskich założeń Wojciecha Eichelbergera przez trenera ze specjalizującego się w profilaktyce przeciążenia stresem i wypalenia Instytutu Psychoimmunologii. Celem zajęć było podniesienie kompetencji osobistych potrzebnych do skutecznego zarządzania sobą i swoją energią w sytuacjach poważnych wyzwań, dużego obciążenia i stresu.