Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Alumni

Program Alumni jest przedsięwzięciem edukacyjnym skierowanym do menedżerów i menedżerek organizacji, chcących kontynuować proces podnoszenia swoich kompetencji zarządczych, zapoczątkowany w ramach działań FAOO.

Cele programu to:

  • podnoszenie konkretnych, specjalistycznych kompetencji przydatnych w zarządzaniu NGO,
  • oferowanie przestrzeni do ustrukturyzowanej refleksji nad rozwojem osobistym i zawodowym,
  • stworzenie okazji do nawiązania głębszych relacji z innymi menedżerami i menedżerkami NGO opartych o wspólne działania.

W ramach programu oferowane są specjalistyczne szkolenia stacjonarne, spotkania rozwojowe, webinaria problemowe oraz wydarzenia służące sieciowaniu.