Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Dla kogo przeznaczony jest program Alumni?

Program Alumni przeznaczony jest dla osób, które ukończyły programy edukacyjne organizowane przez FAOO - dowolną edycję PROMENGO lub szkołę/kurs fundraisingu (realizowane pod różnymi nazwami) i wykazały się zaangażowaniem i konsekwencją w procesie uczenia się, zaliczając większość przedmiotów, jakie znalazły się w curriculum danej edycji programu.

Uczestnik Programu to osoba, która potrafi nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać do doskonalenia działań swojej organizacji, świadomego wprowadzania  w niej potrzebnych zmian.

W przyszłości planujemy zapraszać do udziału w Programie Alumni również takie osoby, które w inny sposób będą intensywnie korzystać z oferty edukacyjnej FAOO.