Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Co to jest Promengo?

Zobacz, co o Promengo mówią jego absolwenci


Informujemy, że 2 lutego zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w VII edycji Promengo. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 15 lutego 2021 r.
 

Program Menedżerowie NGO PROMENGO to roczny kurs adresowany do kadry menedżerskiej trzeciego sektora, łączący szkolenia stacjonarne, naukę online, wymianę doświadczeń oraz praktyczne wdrażanie indywidualnych rozwiązań zarządczych. Dotychczas zrealizowano 6 edycji Programu, w których udział wzięło blisko 250 osób z całej Polski.

Głównym elementem PROMENGO jest cykl szkoleń z zakresu zarządzania, obejmujący 9 obszarów tematycznych:

 • fundraising,
 • zarządzanie zespołem,
 • planowanie strategiczne,
 • elementy prawa w praktyce organizacji pozarządowych,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • marketing,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie finansami,
 • umiejętności interpersonalne.

Każda ścieżka składa się z 3 części:

 • szkolenia stacjonarnego w ramach dwudniowego zjazdu (jeśli przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej z przyczyn bezpieczeństwa sanitarnego nie będzie możliwe, zostanie ono zastąpione szkoleniem online);
 • e-learningu, którego głównym elementem jest przeznaczony do samodzielnej nauki ekranowy kurs online,
 • wykonania pracy zaliczeniowej, będącej praktycznym zadaniem do wdrożenia we własnej organizacji (w trakcie wykonywania pracy będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji).  

Dodatkowo każdy może skorzystać z narzędzia autodiagnozy, badającego profil i zachowania w środowisku pracy oraz otrzymać indywidualny raport, którego zasady interpretacji są wyjaśniane podczas zajęć.

Udział w programie to w sumie ok. 260 godzin nauki, w tym ok. 140 godzin przeznaczonych na szkolenia stacjonarne oraz ok. 120 godzin na samodzielną naukę online oraz wykonywanie zadań zaliczeniowych. PROMENGO jest więc pod względem wymiaru czasu zbliżone do studiów podyplomowych.

Aby otrzymać dyplom ukończenia PROMENGO należy zaliczyć wszystkie przedmioty i regularnie uczestniczyć w zajęciach. Szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie Programu.

Program Menedżerowie NGO PROMENGO finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.