Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

O fundacji

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO) to organizacja pozarządowa, której celem jest profesjonalizacja działań podmiotów trzeciego sektora, przyczyniająca się do skuteczniejszej i efektywniejszej realizacji ich społecznej misji.

Obszary działań fundacji obejmują:

  • programy edukacyjno-rozwojowe dla menedżerów i menedżerek NGO,
  • edukacja z zakresu zarządzania poprzez platformę e-learningową,
  • otwarte kursy specjalistyczne,
  • wydarzenia edukacyjne,
  • tworzenie społeczności menedżerów trzeciego sektora.

FAOO została zarejestrowana w styczniu 2013 roku. Jej założycielem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.