Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Szkoła na zamówienie

Propozycja FAOO - SZKOŁA FUNDRAISINGU FAOO

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich organizuje na zamówienie kursy fundraisingu. Edukacja zorganizowana jest w modelu PROMENGO i oznacza łączenie szkoleń stacjonarnych (dwa dwudniowe zjazdy), nauki online oraz praktycznego wdrożenia rozwiązań w organizacji. Kurs trwa łącznie około 2 miesięcy.

DLA KOGO?
Kurs „Szkoła Fundraisingu FAOO” organizujemy dla grup liczących minimum 12 osób. Mogą to być np. koalicje lub grupy organizacji zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji związanych z pozyskiwaniem funduszy. Mamy też doświadczenie w realizacji Szkoły na zamówienie grantodawców, którzy chcą wspierać swoich grantobiorców w prowadzeniu innych działań fundraisingowych niż pisanie wniosków o dotacje.

Do udziału w kursie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne w organizacjach
za pozyskiwanie funduszy oraz członków zarządów fundacji i stowarzyszeń.

DLACZEGO WARTO?
Osoby uczestniczące w zajęciach:
• poznają kolejne kroki tworzenia strategii fundraisingowej,
• dowiadują się, co brać pod uwagę przy ocenie źródeł finansowania swoich organizacji,
• poznają i oceniają różne strategie fundraisingowe,
• mają okazję poznać i przećwiczyć w praktyce budowanie apelu o wsparcie swoich organizacji,
• poznają specyfikę wybranych narzędzi i technik fundraisingowych,
• dowiadują się, jakie są podstawowe formy współpracy NGO z biznesem, poznają wybrane zagadnienia dotyczące fundraisingu korporacyjnego.

Uczestnicy kończą kurs z pogłębioną świadomością na temat mocnych i słabych stron swojej obecnej strategii fundraisingu oraz zmian, jakie należy w niej  wprowadzić, a także z gotowymi założeniami konkretnej kampanii fundraisingowej.

DODATKOWO
Każdy z uczestników otrzymuje:
• informację zwrotną na temat stworzonego projektu kampanii fundraisingowej,
• indywidualny dostęp do platformy e-learningowej Kursodrom.pl,
• możliwość strategicznej oceny finansowania swojej organizacji za pomocą narzędzia FAOO „Finansometr”.

Chcesz przeczytać więcej o "Szkole fundraisingu FAOO"? Zajrzyj tutaj.

Chcesz skontaktować się z Andrzejem Pietruchą, który odpowiada za "Szkołę Fundraisingu FAOO"? Napisz mejla - apietrucha (at) faoo.pl