Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Narzędzie do oceny zarządzania

W ramach projektu przygotowaliśmy i udostępniliśmy narzędzie do oceny jakości zarządzania organizacją pozarządową - "Test 50 pytań - narzędzie do oceny zarządzania organizacją pozarządową".

Narzędzie bada sytuację w pięciu kluczowych obszarach, ważnych dla sprawnego zarządzania organizacją:

  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie finansami
  • marketing
  • zarządzanie ludźmi
  • organizowanie działań i pracy

Każdy obszar to osobny moduł testu, w którym znajduje się 10 stwierdzeń opisujących ważne elementy (zasady, standardy, procedury) zarządzania. Zadaniem osoby oceniającej swoją organizację jest określenie, w jakim stopniu opis odpowiada praktyce zarządzania w organizacji. Po udzieleniu odpowiedzi wyświetli się łączna liczba punktów dla danego obszaru wraz z krótkim komentarzem, przydatnym w procesie formułowania wniosków i planowania ewentualnych zmian.

Korzystając z narzędzia można użyć jednego lub z kilku modułów testu. W przypadku skorzystania ze wszystkich modułów, przydatne może okazać się również zwizualizowanie wyników na wykresie radarowym przy pomocy dostępnego poniżej arkusza Excel. Zwłaszcza, jeśli z narzędzia korzysta kilka osób z jednej organizacji, żeby uzyskać pełniejszy obraz zarządzani.

Test jest z założenia prostym narzędziem, nie dostarczy więc pełnej diagnozy organizacyjnej, ale na pewno ułatwi refleksję nad jakością zarządzania w organizacji. Tak jak inne narzędzia oparte na autodiagnozie, obciążony jest ryzykiem subiektywności oceny, co może przejawiać się zaniżaniem lub zawyżaniem ocen, wynikającym z indywidualnych wyobrażeń o tym, jak powinno wyglądać zarządzanie w organizacji, czasem – z niedostatecznych kompetencji oceniającego lub oparcia oceny na niepełnych informacjach.

Dlatego wart tego, by test wypełniło kilka osób z organizacji. Porównanie wyników to dobry punkt wyjścia do dyskusji, dlaczego pewne elementy zarządzania oceniacie podobnie i/lub dlaczego w innych przypadkach występują rozbieżności.

Narzędzie jest udostępnione na platformie Kursodrom.pl (wymagane jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika) pod linkiem:

Test 50 pytań - narzędzie do oceny zarządzania organizacją pozarządową