Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

"Strażnicy"

NIEZALEŻNE FINANSOWANIE – SILNIEJSZE ORGANIZACJE STRAŻNICZE

„Niezależne finansowanie – silniejsze organizacje strażnicze” to systemowy projekt edukacyjny, który realizowany był w latach 2016-2018. Jego celem było systemowe wsparcie rozwoju edukacji fundraisingowej dla organizacji prowadzących działania strażnicze.

W ramach projektu można było (i nadal można, materiały są ciągle dostępne) – bezpłatnie i bez ograniczeń - skorzystać z kursów on-line, narzędzi interaktywnych wspierających fundraising, tutoriali przybliżających wybrane metody i techniki, filmów edukacyjnych i webinariów.

W ramach projektu zapraszaliśmy również do udziału w dwóch blended-learningowycyh cyklach edukacyjnych dla osób związanych z organizacjami strażniczymi

Projekt „Niezależne finansowanie – silniejsze organizacje pozarządowe” dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.