Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Oferta FAOO

Do kogo adresowana jest nasza oferta? 

Oferta FAOO adresowana jest do trzech głównych grup:

  • menedżerów i menedżerek organizacji pozarządowych,
  • osób, które przygotowują się do roli zarządzających (projektami, programami, organizacjami lub ich jednostkami),
  • ekspertów, szkoleniowców i innych specjalistów pozarządowych.

Co proponujemy?

W naszej ofercie można znaleźć:

Program Menedżerowie NGO PROMENGO – roczny program edukacyjny, realizowany w formule blended learning, przeznaczony dla osób zarządzających stabilnymi, rozwiniętym organizacjami. W jego ramach uczestnicy podnoszą swoje kompetencje m.in. w takich obszarach tematycznych jak: planowanie strategiczne, zarządzanie ludźmi, zarządzanie finansami, marketing, fundraising. Mogą także skorzystać z indywidualnych  konsultacji.

Więcej o Promengo

Kursy ekranowe, filmy, nagrania webinariów i inne materiały edukacyjne z zakresu zarządzania organizacjami udostępniane na bezpłatnej, otwartej platformie e-learningowej Kursodrom.

Więcej o Kursodromie

Spotkania FAOO – otwarte wydarzenia edukacyjne poświęcone wybranym zagadnieniom dotyczącym zarządzania organizacjami lub rozwoju menedżerskiego. Łączą one formułę seminarium z elementami warsztatowych aktywności, pozwalających na bezpośredni kontakt uczestników i zaproszonych gości.

Więcej o Spotkaniach FAOO

Webinaria – godzinne specjalistyczne spotkania online z ekspertami, w ramach których można nie tylko wysłuchać i zobaczyć ciekawą prezentację, lecz także – korzystając z chatu – zadawać pytania i dzielić się doświadczeniami.

Więcej o webinariach

Program Alumni – przeznaczony dla absolwentów PROMENGO program rozwojowy łączący elementy planowania samorozwoju, podnoszenia kompetencji menedżerskich i sieciowania. Na początku 2016 roku została uruchomiona pierwsza edycja „Alumnów”.