Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

FAOO w liczbach

220

W ramach pięciuedycji PROMENGO, rocznego programu edukacyjnego realizowanego w formule blended learning, 220 menedżerów i menedżerek NGO podniosło lub podnosi swoje kompetencje zarządcze.

4500

Z kursów, filmów i innych materiałów edukacyjnych dostępnych na platformie korzysta ponad 4500 osób.

1600

Wygenerowano ponad 1600 certyfikatów potwierdzających zaliczenie testów do kursów e-learningowych.

1100

Ponad 1100 osób wzięło udział w spotkaniach edukacyjnych organizowanych na żywo i on-line w formie webinariów.