Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

FAOO w liczbach

220

W ramach pięciuedycji PROMENGO, rocznego programu edukacyjnego realizowanego w formule blended learning, 220 menedżerów i menedżerek NGO podniosło lub podnosi swoje kompetencje zarządcze.

5100

Z kursów, filmów i innych materiałów edukacyjnych dostępnych na platformie korzysta ponad 5100 osób.

1900

Wygenerowano ponad 1900 certyfikatów potwierdzających zaliczenie testów do kursów e-learningowych.

1200

Ponad 1200 osób wzięło udział w spotkaniach edukacyjnych organizowanych na żywo i on-line w formie webinariów.