Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

FAOO w liczbach

280

W ramach siedmiu edycji PROMENGO, rocznego programu edukacyjnego realizowanego w formule blended learning, 280 menedżerów i menedżerek NGO podniosło lub podnosi swoje kompetencje zarządcze.

7200

Z kursów, filmów i innych materiałów edukacyjnych dostępnych na platformie korzysta ponad 7200 osób.

3100

Wygenerowano ponad 3100 certyfikatów potwierdzających zaliczenie testów do kursów e-learningowych.

1400

Ponad 1400 osób wzięło udział w spotkaniach edukacyjnych organizowanych na żywo i on-line w formie webinariów.