Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Dla kogo?

Obecnie trwa 9 edycja PROMENGO. Informacje o naborze do kolejnej edycji będziemy zamieszczać na naszej stronie i w mediach społecznościowych najwcześniej jesienią 2024.

Do kogo adresowane jest PROMENGO?

Do uczestnictwa w Programie Menedżerowie NGO zapraszamy osoby, które:

  • faktycznie pełnią funkcje menedżerskie w organizacjach pozarządowych;
  • mogą wykazać się minimum dwuletnim doświadczeniem w zarządzaniu;
  • pracują w organizacjach posiadających liczące się osiągnięcia, stały zespół i własny majątek;
  • mają wizję zmiany, jaką chcą wprowadzić w swojej organizacji; są zdeterminowane, by tę zmianę wdrożyć;
  • rozumieją, że dobre zarządzanie wymaga systemowego myślenia i jednakowej troski o różne elementy organizacji – strategię, ludzi, zasoby, relacje z otoczeniem, sprawy formalno-prawne;
  • są zmotywowane do podniesienia swoich kompetencji menedżerskich i wiedzą, że wymaga to wiele pracy, systematyczności, często rezygnacji z innych ważnych zajęć.

Program adresowany jest przede wszystkim do osób pełniących funkcje prezesów, członków zarządu, dyrektorów i kierowników (odpowiedzialnych za wydzielone obszary funkcjonalne lub zarządzających samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi). Uczestnikami Programu mogą być również koordynatorzy kluczowych projektów organizacji, kierujący stałymi zespołami i posiadający uprawnienia do autonomicznego podejmowania decyzji w obszarze zarządzania projektem.

Powinni to być praktycy mający realny wpływ na organizację, samodzielnie zarządzający ludźmi i powierzonymi im zasobami. To z myślą o nich zaprojektowany został Program i to oni skorzystają z niego w największym stopniu.

Nie rekomendujemy udziału w PROMENGO osobom z organizacji, które znalazły się w sytuacji długotrwałego kryzysu, gdyż program – choć ma na celu przygotowanie menedżerów i menedżerek do wprowadzania zmian – nie obejmuje zagadnień specyficznych dla zarządzania kryzysowego.