Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Kwartalnik Trzeci Sektor

Kwartalnik „Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie praktykom, badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Pismo pełni także funkcję forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących tej problematyki. Dostarcza wszystkim zainteresowanym argumentów – opartych na wiedzy i wynikach badań – do wykorzystania w debatach, tworzeniu nowych rozwiązań lub ocenie istniejących systemów, polityk i regulacji.

Od początku 2021 roku jest pismem wydawanym w otwartym dostępie.

Wydawcami "Kwartalnika Trzeci Sektor” są:

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Równolegle z pełną wersją kwartalnika wydawany jest biuletyn elektroniczny „Trzeci Sektor na Skróty” prezentujący krótkie omówienia wybranych tekstów publikowanych w bieżącym wydaniu czasopisma.

Osoby, które chciałyby otrzymywać biuletyn elektroniczny "Trzeci Sektor na Skróty", proszone są o wysłanie e-maila na adres kontakt (at) kwartalnik3sektor.pl.

Przejdź na stronę "Kwartalnika Trzeci Sektor"