Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Harmonogram

Obecnie trwa 9 edycja PROMENGO. Informacje o naborze do kolejnej edycji będziemy zamieszczać na naszej stronie i w mediach społecznościowych najwcześniej jesienią 2024.

Harmonogram PROMENGO

Stacjonarna część PROMENGO składa się z 12 spotkań – 9 dwudniowych zjazdów szkoleniowych, 1 jednodniowego warsztatu dla chętnych i 2 jednodniowych wydarzeń specjalnych: rozpoczęcia i zakończenia Programu.

Podczas jednego zjazdu równolegle odbywają się zajęcia dla dwóch grupy. Wyjątkiem jest ostatni, nieparzysty zjazd. Grupy oznaczone są kolorami. Dana osoba jest przypisana do grupy na stałe. Nie jest możliwe korzystanie z zastępstwa innej osoby z organizacji. 

Kalendarz zjazdów szkoleniowych 9 edycji PROMENGO wygląda następująco:

Terminy Ścieżki tematyczne
Grupa czerwona Grupa żółta

Otwarcie

16 listopada 2023

Uroczyste otwarcie Programu
I zjazd
17-18 listopada 2023

Planowanie strategiczne

Umiejętności interpersonalne

II zjazd

15-16 grudnia 2023

Umiejętności interpersonalne

Planowanie strategiczne

III zjazd

12-13 stycznia 2024

Prawo

Fundraising

IV zjazd

9-10 lutego 2024

Fundraising

Prawo

V zjazd

8-9 marca 2024

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektami

VI zjazd

12-13 kwietnia 2024

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

VII zjazd

10-11 maja 2024

Zarządzanie finansami

Marketing

DODATKOWY WARSZTAT
13 czerwca 2024

Bezpieczeństwo cyfrowe organizacji

VIII zjazd

14-15 czerwca 2024

Marketing Zarządzanie finansami

IX zjazd (grupa czerwona)

30-31 sierpnia 2024

Zarządzanie zespołem

-

IX zjazd (grupa zółta)

6-7 września 2024

- Zarządzanie zespołem

Zakończenie

30 października 2024

Uroczyste zakończenie Programu

 

Wszystkie zjazdy szkoleniowe organizowane są w piątki i soboty.

Podczas każdego zjazdu szkoleniowego realizowanych jest 16 godzin dydaktycznych. Układ godzinowy zajęć jest następujący:

  • pierwszy dzień szkolenia: 10.30 - 18.00,
  • drugi dzień szkolenia: 8.30 - 16.00.

Dodatkowy, fakultatywny warsztat nt. bezpieczeństwa cyfrowego przeprowadzony zostanie w czwartek, przed VIII zjazdem, w godzinach: 11.00-17.00 (jeden wspólny warsztat dla dwóch grup).

Łączny szacowany czas, jaki uczestnik powinien przeznaczyć na naukę, wynosi ok. 260 godzin dydaktycznych, w tym ok. 140 godzin przeznaczonych na szkolenia stacjonarne oraz ok. 120 godzin na naukę online i wykonywanie zadań zaliczeniowych.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających organizację zajęć stacjonarnych (np. powrót pandemii) FAOO jako organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu zajęć i/lub zmiany formy nauczania na zdalną.