Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Harmonogram

 

Harmonogram PROMENGO

Stacjonarna część PROMENGO składa się z 11 spotkań - 9 dwudniowych zjazdów szkoleniowych i 2 jednodniowych wydarzeń: rozpoczęcia i zakończenia Programu.

Podczas jednego zjazdu odbywają się równolegle zajęcia dla dwóch grup. Wyjątkiem jest ostatni, nieparzysty zjazd. Grupy oznaczone są kolorami. Dana osoba przypisana jest do grupy na stałe.

Harmonogram zjazdów 8 edycji PROMENGO

Terminy Ścieżki tematyczne
Grupa zielona Grupa niebieska

Otwarcie

23 czerwca 2022

Uroczyste otwarcie Programu
I zjazd
24-25 czerwca 2022

Planowanie strategiczne

Umiejętności interpersonalne

II zjazd

2-3 września 2022

Umiejętności interpersonalne

Planowanie strategiczne

III zjazd

7-8 października 2022

Prawo

Fundraising

IV zjazd

4-5 listopada 2022

Fundraising

Prawo

V zjazd

2-3 grudnia 2022

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektami

VI zjazd

13-14 stycznia 2022

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

VII zjazd

3-4 lutego 2022

Zarządzanie finansami

Marketing

VIII zjazd

3-4 marca 2023

Marketing

Zarządzanie finansami

IX zjazd (grupa zielona)

31 marca - 1 kwietnia 2023

Zarządzanie zespołem

 

IX zjazd (grupa niebieska)

14-15 kwietnia 2023

  Zarządzanie zespołem

Zakończenie

2 czerwca 2023

Uroczyste zakończenie Programu

Wszystkie zjazdy odbywają się w piątki i soboty.

Podczas każdwego zjazdu realizowanych jest 16 godzin dydaktycznych. Układ godzinowy zajęć jest następujący:

  • pierwszy dzień szkolenia:          10.30-18.00,
  • drugi dzień szkolenia:                8.30-16.00.

W przypadku nawrotu pandemii i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego FAOO jako organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu zajęć i/lub zmiany formy nauczania na zdalną.