Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Harmonogram

Informujemy, że obecnie trwa 7 edycja Promengo. O rekrutacji do kolejnej edycji Programu będziemy informować nie wcześniej niż w pierwszych miesiącach 2022 roku.

VII edycja PROMENGO realizowana jest od 26 lutego 2021 r. do 4 lutego 2022 r.

Inauguracja nastąpiła 26 lutego, podczas spotkania służącego poznaniu się uczestników oraz przedstawieniu praktycznych kwestii związanych z udziałem w programie. Pierwszy zjazd szkoleniowy przewidziany jest na drugą połowę marca.  Przewidziano łącznie 9 szkoleń, organizowanych raz w miesiącu oraz spotkanie kończące Program.

W związku z sytuacją pandemiczną organizacja szkoleń zorganizowana jest w następujący sposób:

1. W przypadku organizacji zajęć w formie stacjonarnej, osoby uczestniczące w Programie podzielone będą na dwie grupy, ktore nie spotykają się w jednym terminie, dla zwiększenie bezpieczeństwa. Zajęcia takie odbywać się będą w piątki i soboty, wg zamieszczonego poniżej harmonogramu

2. W przypadku konieczności organizacji szkoleń w formie online, zajęcia rozłożone będą na trzy dni - popołudnie w czwartek oraz piątek i sobota.

Uwaga, decyzja, czy zajęcia będą organizowane w formie stacjonarnej czy zdalnej zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej i powszechnie obowiązujących regulacji. Oznacza to, że w toku trwania Programu forma zajęć może się zmieniać.

Harmonogram zjazdów -z podziałem na grupy i formy szkoleń - znajdują się w tabelach poniżej.

Harmonogram zjazdów 1 grupy (żółta)

Zjazdy Terminy - szkolenia stacjonarne Terminy - szkolenia online
Uroczyste otwarcie Programu

26 lutego 2021 r.

26 lutego 2021 r.

I zjazd

12-13 marca 2021 r.

11-13 marca 2021 r.

II zjazd

9-10 kwietnia 2021 r.

8-10 kwietnia 2021 r.

III zjazd

14-15 maja 2021 r.

13-15 maja 2021 r.

IV zjazd

11-12 czerwca 2021 r.

10-12 czerwca 2021 r.

V zjazd

2-3 lipca 2021 r.

1-3 lipca 2021 r.

VI zjazd

3-4 września 2021 r.

2-4 września 2021 r.

VII zjazd

8-9 października 2021 r.

7-9 października 2021 r.

VIII zjazd

5-6 listopada 2021 r.

4-6 listopada 2021 r.

IX zjazd

3-4 grudnia 2021 r.

2-4 grudnia 2021 r.

Zamknięcie Promengo

4 lutego 2022 r.

4 lutego 2022 r.

Harmonogram zjazdów 2 grupy (czerwona)

   Zjazdy    Terminy - szkolenia stacjonarne Terminy - szkolenia online
Uroczyste otwarcie Programu

26 lutego 2021 r.

26 lutego 2021 r.

I zjazd

19-20 marca 2021 r.

18-20 marca 2021 r.

II zjazd

16-17 kwietnia 2021 r.

15-17 kwietnia 2021 r.

III zjazd

21-22 maja 2021 r.

20-22 maja 2021 r.

IV zjazd

18-19 czerwca 2021 r.

17-19 czerwca 2021 r.

V zjazd

9-10 lipca 2021 r.

8-10 lipca 2021 r.

VI zjazd

10-11 września 2021 r.

9-11 września 2021 r.

VII zjazd

15-16 października 2021 r.

14-16 października 2021 r.

VIII zjazd

19-20 listopada 2021 r.

18-20 listopada 2021 r.

IX zjazd

10-11 grudnia 2021 r.

9-11 grudnia 2021 r.

Zamknięcie Promengo

4 lutego 2022 r.

4 lutego 2022 r.

 

Zajęcia stacjonarne odbywają się w następujących godzinach:

  • pierwszy dzień szkolenia:          10.30-18.00,
  • drugi dzień szkolenia:                8.30-16.00.

Zajęcia online odbywają się w następujących godzinach:

  • pierwszy dzień szkolenia:          15:00-18.00,
  • drugi dzień szkolenia:                9.30-15.00.
  • trzeci dzień szkolenia                 9:30-15:00

Łączny szacowany czas, jaki uczestnik powinien przeznaczyć na naukę, wynosi ok. 280 godzin dydaktycznych, w tym ok. 140 godzin przeznaczonych na szkolenia stacjonarne oraz ok. 140 godzin na naukę online oraz wykonywanie zadań zaliczeniowych. Wymiar czasowy Programu jest zbliżony do wymiaru czasowego studiów podyplomowych.