Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Co to jest MANGO?

MANGO to projekt, którego celem jest wspacie działania organizacji pozarządowych, przede wszystkich tych, które działają poza większymi miastami i na terenach wiejskich.

W ramach Mobilnej Akademii NGO - MANGO - proponujemy udział w wielu formach aktywnej edukacji, dzięki której - zakładamy - organizacje pozarządowe zaczną efektywniej działać i skuteczniej realizować swoją misję.

Zapraszamy do korzystania:

  • ze szkoleń stacjonarnych organizowanych na terenie całej Polski (fundraising, zarządzanie ludźmi, zarządzanie strategiczne, marketing, prawo i inne),
  • z otwartych webinariów, zorganizowanych w mini-cykle tematyczne,
  • ze specjalistycznych ścieżek tematycznych na platformie e-learnngowej Kursodrom.pl,
  • krótkich i intensywnych programów edukacyjnych w formule mobile-learningu,
  • z interaktywnego narzędzia diagnostycznego pozwalającego ocenić kondycję organizacji.

Poszczególne elementy oferty pojawiać się będą w trakcie rozwijania działań projektowych i będziemy o nich informować na tej stronie, a także poprzez nasz kanał na Facebooku.