Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Webinarium - Sygnaliści i ich ochrona w organizacjach pozarządowych

Zapraszamy na kolejne webinarium, tym razem poświęcone rzadko poruszanemu, a bardzo ważnemu tematowi, jakim jest działalność sygnalistów, a w szczególności – ochrona działań sygnalistów. I – uwaga – ze szczególnym uwzględnieniem sygnalistów działających w organizacjach pozarządowych. Webinarium odbędzie się 16 grudnia o godzinie 16:00.

Podczas webinarium przedstawione zostaną kluczowe elementy dotyczące nowych przepisów europejskich i krajowych dotyczących sygnalistów, czyli osób zgłaszających nadużycia i nieprawidłowości w instytucjach i organizacjach. Porozmawiamy o tym, czy i w jakim zakresie przepisy te dotyczyć mogą organizacji pozarządowych i czy wiążą się z tym nowe obowiązki i formalności. Poszukamy odpowiedzi na pytania:

  • Na czym polega skuteczny system sygnalizowania? Jak go stworzyć i jakie korzyści niesie dla firmy?
  • Kto może zgłosić problem i być objęty ochroną? Co to oznacza dla pracodawcy?
  • Jakich problemów najczęściej dotyczą zgłoszenia?
  • Jak chronić się przed ryzykiem, że wiedza o wewnętrznych nieprawidłowościach wypłynie poza organizację i narazi nas na szkody wizerunkowe?
  • Jak reagować na fałszywe zgłoszenia?

Ekspertką prowadzącą spotkanie będzie Anna Wojciechowska-Nowak, prawniczka i biegła sądowa z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Rozmowę przeprowadzi Grzegorz Wiaderek

Webinarium "Sygnaliści i ich ochrona w organizacjach pozarządowych"

16 grudnia, 16:00

Link do rejestracji

Osoba prowadząca:
Anna Wojciechowska-Nowak

Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., prawniczka po aplikacji adwokackiej, biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. W latach 2004-2015 związana była z Fundacją Batorego, gdzie monitorowała postępowania sądowe w sprawach sygnalistów, prowadziła poradnictwo prawne oraz rzecznictwo dotyczące uregulowania problematyki whistleblowingu w Polsce. Autorka pierwszych w Polsce założeń do ustawy o ochronie sygnalistów, analiz społecznych i prawnych, badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach dot. whistleblowingu oraz badań opinii publicznej nad postawami Polaków wobec sygnalistów i sygnalizowania. Wdraża whistleblowing w biznesie oraz instytucjach publicznych. Przygotowuje procedury sygnalizowania, prowadzi szkolenia. Prowadzi zajęcia na temat whistleblowingu na studiach podyplomowych na Akademii im. Leona. Koźmińskiego oraz w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Powrót do listy