Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Warunki uczestnictwa

Obecnie trwa nabór zgłoszeń do 10 Szkoły Fundraisingu.

Warunki rekrutacji i uczestnictwa

  1. Do udziału w Szkole Fundraisingu FAOO mogą się zgłaszać osoby odpowiedzialne za fundraising w lokalnych organizacjach, mających swoją siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi. Organizacje takie powinny działać przynajmniej pełne dwa lata, dysponować  budżetem i stałym zespołem. Kandydat/kandydatka musi mieć minimum roczny staż pracy związanej z pozyskiwaniem środków w organizacji zgłaszającej i na stale z nią współpracować  jako pracownik lub płatny współpracownik. 
  2. Spełnienie ww. kryteriów formalnych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Kursie. 
  3. Kandydaci i kandydatki zgłaszają się do udziału w programie za pośrednictwem formularza online.
  4. Oceny zgłoszeń dokonuje zespół FAOO.
  5. Udział w programie jest bezpłatny. Osoba uczestnicząca musi jednak pokryć we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania związane z udziałem w szkoleniach stacjonarnych. W szczególnych przypadkach możliwe będzie uzyskanie ograniczonego dofinansowania tych kosztów w formie dotacji przekazanej organizacji i wypłacanej po ostatnim zjeździe szkoleniowym.
  6. Warunki ukończenia Szkoły Fundraisingu FAOO i otrzymania dyplomu obejmują:
  • uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych (dopuszcza się 1 dzień nieobecności),
  • zaliczenie testów do kursów e-learningowych,
  • uzyskanie pozytywnych ocen wszystkich prac zaliczeniowych.

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie Szkoły Fundraisingu.

Osoby, które w przeszłości zgłaszały uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych FAOO, lecz ostatecznie nie wzięły w nich udziału, nie informując o tym z wyprzedzeniem Fundacji, nie będą przyjmowane (z uwagi na zwiększone ryzyko zmarnowania miejsca) .