Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Program Szkoły Fundraisingu FAOO

Obecnie trwa 10 Szkoła Fundraisingu FAOO. Informacje o naborze do kolejnej edycji będziemy zamieszczać na naszej stronie i w mediach społecznościowych na początku II kwartału 2024 r.

Szkoła Fundraisingu FAOO realizowana jest w formule blended-learningu, łączącej szkolenia stacjonarne z nauką online i wykonywaniem indywidulanych zadań wdrożeniowych. W jego skład wchodzą:

 • 4 dwudniowe szkolenia stacjonarne (w przypadku braku możlwości realizacji szkoleń stacjonarnych, nauka przeniesiona zostanie do przestrzeni online) poświęcone takim tematom jak źródła i metody pozyskiwania środków, elementy prawa dla fundraisera, pozyskiwanie środków od osób indywidualnych, marketing i komunikacja w fundraisingu, planowanie kampanii fundraisingowej, i innym.
 • 1 warsztat online (4h) nt. komunikacji fundraisingowej w internecie,
 • Indywidualne konsultacje i wykonanie 4 zadań zaliczeniowych.
 • 2 zamknięte webinaria (otwierające i kończące kurs).

Webinaria i szkolenia stacjonarne

Webinarium otwierające Szkołę

 • Informacje merytorycze i organizacyjne związane z udziałem w Szkole
 • Wstęp do Szkoły

Moduł 1. Wprowadzenie do fundraisingu. Gdzie jest i czego potrzebuje moja organizacja

Prowadzący: Andrzej Pietrucha, Lidia Kuczmierowska

 • Mapa pojęć związanych z fundraisingiem – jakie obszary kompetencyjne oraz dotyczące
  zasobów i procesów wiążą się z pozyskiwaniem środków na działalność
 • Mity i fakty o fundraisingu ze źródeł prywatnych – czy moja organizacja jest w stanie
  zaangażować darczyńców indywidualnych i/lub firmy do współpracy?
 • Fundraising niejedno ma imię - o różnych podejściach do pozyskiwania środków
 • Modele finansowania organizacji – wady i zalety różnych rozwiązań
 • Możliwe źródła pozyskiwania środków. Jaka powinna być struktura przychodów mojej organizacji
 • Ocena obecnie realizowanej strategii fundraisingowej
 • Cele fundraisingu – jak je formułować

Zadanie nr 1:
Analiza obecnej struktury finansowania i sformułowanie rekomendacji (lub celów fundraisingowych).

Moduł 2. Metody pozyskiwania środków oraz ich prawne uwarunkowania

Prowadzący: Grzegorz Wiaderek, Magda Sadłowska

DZIEŃ 1. ABC prawa dla fundraisera

 • Ulgi podatkowe dla darczyńców indywidualnych i dla osób prawnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Zbiórki publiczne, loterie i aukcje
 • Crowdfunding
 • Umowy w fundraisingu: darowizny, sponsorskie
 • Prawne aspekty pozyskiwania przychodów z 1,5% podatku
 • Sprawozdawczość

DZIEŃ 2. Od kogo i jak można pozyskiwać środki?

 • Pozyskiwanie środków od osób indywidualnych (np. tradycyjne wysyłki, organizacja wydarzeń, zbiórki do puszki, 1,5% podatku)
 • Pozyskiwanie środków od firm (prośby o darowizny finansowe lub rzeczowe, umowy
  sponsorskie, odpisy od pensji, usługi reklamowe)
 • Pozyskiwanie środków przez internet (strony organizacji, crowdfunding, e-mailingi)

Zadanie nr 2
Ocena prawnych aspektów zastosowania wybranych metod pozyskiwania środków w mojej organizacji lub opis wdrożenia wybranej metody fundraisingowej wraz z uzasadnieniem.

Moduł 3. Marketing i komunikacja w fundraisingu

Prowadzący: Lidia Kuczmierowska, Piotr Henzler

DZIEŃ 1: Marketing fundraisingowy

 • Podstawy marketingu dla fundraisera
 • Co powinniśmy wiedzieć o darczyńcy? Darczyńca jako klient organizacji
 • Segmentacja darczyńców – rodzaje segmentacji, wybór strategicznych segmentów
 • Co to jest fundraising mix?

DZIEŃ 2: Promocja i komunikacja dla fundraiserów i fundraiserek

 • Komunikacja organizacji a komunikacja fundraisingowa. Podstawy myślenia o promocji
 • Przegląd działań komunikacyjnych. Co robimy i co nam to daje?
 • Od segmentacji do komunikacji. Grupy odbiorców i taktyki komunikacyjne.
 • Jak tworzyć komunikaty fundraisingowe, by zwiększyć ich skuteczność?
 

Zadanie nr 3
Opracowanie analizy darczyńców (segmentacja) lub przygotowanie komunikatu fundraisingowego (z komentarzem).

Warsztat online. Podstawy komunikacji fundraisingowej w internecie

Prowadzący: Michał Serwiński

 • Podstawowe kanały i narzędzia do komunikacji online z darczyńcami
 • Jak wykorzystać media społecznościowe do fundraisingu?
 • Jakie dane zbierać i jak je analizować?
 • Jakie zaplecze organizacyjne jest niezbędne do skutecznej komunikacji w internecie?

Moduł 4. Planowanie kampanii fundraisingowej

Prowadzący: Andrzej Pietrucha, Mariusz Onuch

 • Po pierwsze: opracuj przypadek do wsparcia
 • Elementy planu kampanii
 • Przykłady kampanii, które się udały i które się nie udały. Dlaczego?
 • Opracowanie planu krok po kroku
 • Komunikacja w kampanii. Jak stworzyć dobry apel o wsparcie?
 • Na co zwrócić uwagę opracowując budżet i harmonogram?

Zadanie nr 4
Opracowanie założeń planu kampanii fundraisingowej.

Webinarium zamykające Szkołę

 • Wnioski z oceny planów przygotowanych przez uczestników – lekcje do zapamiętania
 • Co dalej po kursie? Kilka wskazówek wdrożeniowych i dotyczących dalszego rozwoju
 • Zakończenie Szkoły

Każdy moduł składa się z komponentu e-learningowego (oznaczającego samodzielne zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi udostępnionymi online na platformie Kursodrom), dwudniowego szkolenia stacjonarnego (w przypadku braku możlwości realizacji szkoleń stacjonarnych, nauka przeniesiona zostanie do przestrzeni online) oraz wykonania zadania zaliczeniowego polegającego na wykorzystaniu treści przekazanych podczas zajęć do planowania fundraisingu we własnej organizacji.

Wszystkie zadania zaliczeniowe będą mogły być indywidualnie konsultowane z trenerami-ekspertami. Każdemu uczestnikowi przysługuje 1 godzina konsultacji na każde zadanie, wliczając w to czas pracy trenera przeznaczony na zapoznanie się z materiałami oraz ich ocenę.