Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Fundraising online czy offline – IX Spotkanie FAOO

Fundraiserzy, menedżerowie, pracownicy organizacji pozarządowych – zapraszamy Was na kolejną, bezpłatną konferencję na temat fundraisingu i filantropii. W tym roku naszym gościem specjalnym będzie Angela Cluff – jedna z autorek sukcesu brytyjskiej kampanii "Full Stop", uważanej powszechnie za jedną z najlepszych w historii fundraisingu w Wielkiej Brytanii.

W dniu poprzedzającym konferencję Angela poprowadzi 3-godzinne seminarium na temat planowania strategii fundraisingowej. Obydwa wydarzenia organizujemy w Warszawie, w sali konferencyjnej Fundacji Batorego, przy ul. Sapieżyńskiej 10a.

Podczas Spotkania FAOO 6 czerwca odpowiemy na pytania:

- czego możemy się dziś nauczyć z doświadczeń brytyjskiej kampanii NSPCC, w ramach której pozyskano 250 mln funtów,

- jakie są korzenie i fundamenty europejskiej filantropii i fundraisingu oraz jak te informacje wykorzystać w pracy fundraisera,

- w jaki sposób dowiedzieć się, kim może być darczyńca naszej organizacji,

- na co zwrócić uwagę, gdy podejmujemy decyzję o wyborze drogi komunikacji z darczyńcą – online, offline, a może jedno i drugie...

O swoich doświadczeniach opowiedzą fundraiserzy i fundraiserki z Polskiej Akcji Humanitarnej, OKO.press, WWF Polska, Fundacji Słonie na balkonie, Stowarzyszenia Otwarte Klatki oraz Greenpeace Polska. Posłuchamy też wykładu historyka społecznego, profesora Marcina Kuli, na temat fundamentów dzisiejszej filantropii.

Eksperckie seminarium Angeli Cluff (5 czerwca) adresujemy do doświadczonych organizacji, które prowadzą działania angażujące darczyńców. Po seminarium, dla zainteresowanych, organizujemy 20-minutową prezentację na temat fundraisingu Peer-to-Peer. Seminarium oraz prezentacja prowadzone będą w języku angielskim, bez tłumaczenia.

UWAGA! Udział w konferencji oraz seminarium jest bezpłatny tylko dla osób z organizacji pozarządowych. Można zgłaszać się zarówna na obydwa wydarzenia, jak i wybrać tylko jedno z nich.

Zobacz informację szczegółową o warunkach udziału w konferencji oraz seminarium.

Gdzie i kiedy?

Obydwa wydarzenia odbędą się w Warszawie, w sali konferencyjnej Fundacji Batorego, przy ul. Sapieżyńskiej 10a:

- seminarium eksperckie – wtorek 5 czerwca, godz. 11.30-16.00,

- konferencja FAOO – środa 6 czerwca, godz. 9.30-15.45.

Jak się zgłosić?

Wyślij wypełniony formularz online w terminie do 25 maja 2018.

UWAGA! Sam fakt przesłania zgłoszenia nie oznacza zakwalifikowania. Wszyscy zgłoszeni otrzymają informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu na listę uczestników konferencji oraz seminarium pocztą elektroniczną w terminie do 29 maja 2018.

Więcej informacji?

Pobierz program seminarium eksperckiego 5 czerwca

Pobierz program konferencji FAOO 6 czerwca

Pobierz informację o warunkach udziału w konferencji FAOO oraz seminarium

IX Spotkanie FAOO organizujemy w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Partnerem wydarzenia jest agencja Innovairre Communications

Organizację IX Spotkania FAOO wspiera firma CAF CALL

Powrót do listy