Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

XI Webinarium FAOO - Które sprawozdanie mam wybrać?

Wielkimi krokami zbliża się termin przygotowania rocznego sprawozdania finansowego. Nowelizacje ustawy o rachunkowości dały organizacjom więcej możliwości, ale są także źródłem nowych rozterek: który wzór sprawozdania wybrać?

W świadomym wyborze właściwego wzoru pomoże Wam webinarium pt. „Sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowej – który wzór wybrać?”

Podczas webinarium skoncentrujemy się na wzorach sprawozdania finansowego - rachunku zysków i strat, bilansie i informacji dodatkowej (uzupełniającej) z załącznika nr 1 i załącznika nr 4 do ustawy do rachunkowości.

Zastanowimy się, jaki wzór wybrać dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą? Jaki wzór obowiązuje dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej ? Czy warto stać się jednostką mikro i przygotować sprawozdanie w wersji uproszczonej? Jakich ważnych informacji finansowych brakuje w wersji uproszczonej rachunku zysków i strat i bilansie? Jak dostosować podstawowy wzór rachunku zysków i strat do specyfiki działalności organizacji pozarządowej?

Podczas webinarium nie będziemy omawiać przypadków organizacji, które od 1 stycznia br. mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego.

2 marca o godz. 16.00!

Już teraz możesz wejść na link do pokoju - lub skorzystaj z niego później!

Wejście do pokoju

Webinarium poprowadzi Teresa Zagrodzka – specjalistka ds. finansów organizacji pozarządowych. Współautorka serwisów „Księgowość” i „Finanse” na portalu www.ngo.pl. oraz innych publikacji o tematyce finansowej. Konsultantka i trenerka, prowadząca szkolenia m.in. w Programie PROMENGO.  Dyrektorka działu ekonomii społecznej w TISE.

Link do wydarzenia na Facebooku - zaznacz, że będziesz, zaproś znajomych!

Powrót do listy