Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

"Orły i orlice Promengo", czyli lista chwały

Promengo to prawie roczny program edukacyjny, składający się z dziewięciu ścieżek tematycznych. A każda z nich - z kursu i testu e-learningowego, szkolenia stacjonarnego oraz z przygotowania pracy zaliczeniowej dotyczącej analizy lub planu rozwoju swojej macierzystej organizacji. Program wymagający pracy, czasu i samozaparcia. W II edycji 23 osoby ukończyły go w całości. I weszły do grona "Orłów Promengo".

Zakmnięcie Promengo było okazją do wręczenia dyplomów tym wszystkim, którzy brali udział w programie, a zwłaszcza tym, którzy zaliczylili wszystkie przedmioty. Większość z nich była z nami tego dnia, części nie udało się dotrzeć, ale w żaden sposób nie umniejsza to ich zasług.

Kto znalazł się na liście? Przejrzyjcie nasze tekstowo-fotograficzne zestawienie!

Uczestnicy i uczestniczki II edycji Promengo, którzy ukończyli cały Program
(kolejność alfabetyczna)

Maryna Czaplińska

Klub Inteligencji Katolickiej

Agnieszka Drożdż

Stowarzyszenie GTW

Marta Florkowska

Stowarzyszenie ESWIP

Agnieszka Gajek

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Justyna Janiszewska

Fundacja "Edukacja dla Demokracji"

Jolanta Jarczewska

Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber"

Renata Grossek

Fundacja z Energią

Łucja Krzyżanowska

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

Anna Kurp

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "CIVIS SUM"

Anna Kwiatkowska

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Nasze Ostrowy"

Aneta Makowska

Stowarzyszenie Adelfi

Arkadiusz Mierkowski

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

Joanna Boduch-Paw

Fundacja Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej


 

Maria Piotrowska

Klub Inteligencji Katolickiej

Gabriela Gibas-Psuturi

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Wanda Radłowska

Stowarzyszenie "Radość Życia"

Maciej Sopyło

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"


Iwona Sztorc

Fundacja Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

Feliks Tuszko

Inicjatywa "Wolna Białoruś"

Maria Wiśnicka

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

Paweł Zań

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Małgorzata Strońska-Zaremba

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Agnieszka Zdanowicz

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska


Trójka Promengowiczów - a w zasadzie Promengowiczek - która osiągnęła najlepsze wyniki w nauce, otrzymały dodatkowe nagrody-niespodzianki - dotacje pieniężne przeznaczone na działania rozwojowe dla swoich organizacji macierzystych. Laureatkami nagród Promengo zostały: Justyna Janiszewska (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Maria Piotrowska (Klub Inteligencji Katolickiej) oraz Maria Wiśnicka (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"). Gratulujemy!

Powrót do listy