Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Nowe narzędzie do oceny zarządzania NGO już na Kursodromie

Czy Twoja organizacja odpowiada na potrzeby klientów? Czy dbasz o finanse swojej fundacji lub stowarzyszenia? Czy dobrze zarządzasz ludźmi? Na te i inne pytania można odpowiedzieć korzystając z „Testu 50 pytań”, który jest dostępny na platformie Kursodrom.pl. Co piąta osoba, która skorzysta z narzędzia do końca 2023 roku, otrzyma upominek!

"Test 50 pytań - narzędzie do oceny zarządzania organizacją pozarządową" składa się z pięciu modułów, testów dotyczących następujących zagadnień: strategia, marketing, finanse, ludzie oraz organizowanie działań i pracy w NGO. Każdy test zawiera 10 stwierdzeń opisujących ważne elementy zarządzania (zasady, standardy, procedury). Zadaniem osoby wypełniającej test jest ocena, w jakim stopniu opis odpowiada praktyce zarządzania w danej organizacji. Otrzymane wyniki można dodatkowo zwizualizować na wykresie radarowym przy pomocy specjalnego arkusza Excel.

Kto otrzyma nagrodę?

Upominek promocyjny w formie książki poświęconej tematyce zarządzania lub rozwoju osobistego, otrzyma co piata osoba, która do końca 2023 roku wykona w całości „Test 50 pytań” (skorzysta ze wszystkich pięciu modułów), pozostawi do siebie kontaktowy adres e-mail oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Przejdź do „Testu 50 pytań”

Jeśli jeszcze nie masz konta na Kursodromie, możesz je założyć wchodząc również na link powyższy i wybierając opcję (na dole) - Utwórz nowe konto.

 

Narzędzie zostało przygotowane w ramach Mobilnej Akademii NGO MANGO

 

Powrót do listy