Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Zielona Szkoła Fundraisingu - zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do udziału w Zielonej Szkole Fundraisingu FAOO. Jest to już dziewiąta edycja naszego bezpłatnego kursu dla osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy. Tym razem zapraszamy organizacje działające na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Rekrutacja trwa do wtorku 28 lutego 2023.

Dlaczego warto się zgłosić?
Udział w kursie to nie tylko okazja do wypracowania strategii fundraisingu dla własnej organizacji, czy poznania konkretnych technik i metod pozyskiwania funduszy, ale także możliwość spotkania z innymi osobami zajmującymi się na co dzień pozyskiwaniem funduszy oraz doświadczonymi trenerami i trenerkami fundraisingu.

Jak wygląda program?
Szkoła składa się z czterech dwudniowych szkoleń stacjonarnych w Warszawie, jednego szkolenia zdalnego (pół dnia), dwóch webinariów, czterech kursów e-learningowych z testami oraz czterech cykli mobile-learningu (nauka z pomocą smartfona). Jednym z kluczowych elementów kursu jest samodzielne opracowanie czterech zadań wdrożeniowych i możliwość uzyskania informacji zwrotnej od osób prowadzących zajęcia.

Kto może uczestniczyć?
Zapraszamy organizacje aktywne od przynajmniej dwóch lat, dysponujące budżetem i stałym zespołem. Osoba zgłaszająca się do udziału w kursie musi mieć minimum roczny staż pracy związanej z pozyskiwaniem środków. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z organizacji zlokalizowanych poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Tematy szkoleń:

1. Wprowadzenie do tematu i strategiczna perspektywa fundraisingu

2. Marketing i komunikacja w fundraisingu

3. Metody i techniki pozyskiwania środków oraz ich prawne uwarunkowania

4. Podstawy komunikacji fundraisingowej w Internecie

5. Planowanie kampanii fundraisingowej

Szkolenia stacjonarne organizowane są raz w miesiącu – w środy i czwartki. Pierwsze zajęcia zaplanowano na 15-16 marca 2023, a ostatni zjazd odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2023.

Udział w kursie jest bezpłatny, jednak osoba uczestnicząca musi pokryć we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania związane z udziałem w szkoleniach stacjonarnych. Dla organizacji które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej przewidziano ograniczoną liczbę dotacji na dofinansowanie części kosztów podróży.

Jak się zgłosić?
Do 28 lutego 2023 należy wypełnić i wysłać formularz online. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 7 marca 2023.

Więcej informacji?

Przed wypełnieniem aplikacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat kursu:

Pobierz Program Zielonej Szkoły Fundraisingu FAOO

Pobierz Regulamin Zielonej Szkoły Fundraisingu FAOO

Zielona Szkoła Fundraisingu FAOO jest organizowana dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Powrót do listy