Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Zielona szkoła od września

Zapraszamy na pierwszy, bezpłatny kurs fundraisingu FAOO dla organizacji działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Organizacje te powinny być aktywne od przynajmniej dwóch lat, dysponować budżetem i stałym zespołem, a osoba zgłaszająca się do udziału w kursie musi mieć minimum roczny staż pracy związanej z pozyskiwaniem środków.

Udział w zajęciach to okazja do wypracowania strategii fundraisingu dla własnej organizacji, poznania konkretnych technik i metod pozyskiwania funduszy, a także możliwość spotkania z doświadczonymi trenerami i trenerkami zajmującymi się fundraisingiem.

Kurs składa się z czterech dwudniowych szkoleń stacjonarnych w Warszawie, dwóch webinariów oraz czterech kursów e-learningowych. Jednym z najważniejszych elementów nauki jest samodzielne opracowanie czterech zadań wdrożeniowych i możliwość skonsultowania ich z osobami prowadzącymi zajęcia.

Tematy szkoleń:
1. Wprowadzenie do fundraisingu
2. Metody i techniki pozyskiwania środków oraz ich prawne uwarunkowania
3. Marketing i komunikacja w fundraisingu
4. Planowanie kampanii fundraisingowej
 
Szkolenia stacjonarne organizowane są raz w miesiącu – w środy i czwartki. Pierwsze zajęcia zaplanowano na 6-7 października 2021, a ostatni zjazd odbędzie się w dniach 12-13 stycznia 2022. W związku z sytuacją pandemiczną organizator szkoły zastrzega sobie prawo do organizacji zajęć w formie zdalnej.

Udział w kursie jest bezpłatny, jednak osoba uczestnicząca musi pokryć we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania związane z udziałem w szkoleniach stacjonarnych.

Jak się zgłosić?

Formularz online należy wypełnić i wysłać najpóźniej do środy 1 września 2021. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 13 września 2021.
UWAGA! W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z organizacji zlokalizowanych poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Więcej informacji?

Przed wypełnieniem aplikacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat naszego nowego kursu:

Zobacz program Zielonej Szkoły Fundraisingu FAOO
Pobierz regulamin Zielonej Szkoły Fundraisingu FAOO

Zielona Szkoła Fundraisingu FAOO jest organizowana w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej, dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Powrót do listy