Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Uwalniamy Kwartalnik Trzeci Sektor

Po wielu dyskusjach, analizach i koniecznych uzgodnieniach ze współwydawcą oraz z donatorem czasopisma zdecydowaliśmy „uwolnić” kwartalnik.

Od teraz każda zainteresowana osoba może nieodpłatnie i bez technicznych ograniczeń korzystać ze wszystkich tekstów zamieszczonych w wydaniach kwartalnika począwszy od czterdziestego pierwszego numeru. Co więcej, bieżący numer – pięćdziesiąty trzeci – jest pierwszym, którego treści są dostępne na licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach).

Kwartalnik to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie praktykom, badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Pismo pełni także funkcję forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących tej problematyki. Dostarcza wszystkim zainteresowanym argumentów – opartych na wiedzy i wynikach badań – do wykorzystania w debatach, tworzeniu nowych rozwiązań lub ocenie istniejących systemów, polityk i regulacji.
Wydawcami Kwartalnika są: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Zapraszamy do:
- lektury 53. numeru Kwartalnika Trzeci Sektor,
- współpracy i dołączenia do grona autorów i autorek Kwartalnika.

www.kwartalnik3sektor.pl

Powrót do listy