Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Konkurs na najlepszy artykuł naukowy na temat społeczeństwa obywatelskiego!

Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników uczelni i inne osoby zajmujące się działalnością naukowo-badawczą do udziału w konkursie „Kwartalnika Trzeci Sektor” na najlepszy artykuł. Do wygrania nagroda w wysokości 5000 zł i publikacja w punktowanym czasopiśmie naukowym.

Konkurs jest skierowany do osób prowadzących badania naukowe dotyczące problematyki społeczeństwa obywatelskiego. Jego celem jest zachęcenie studentów, doktorantów, pracowników uczelni oraz innych osób zajmujących się działalnością naukowo-badawczą do podejmowania w swoich badaniach problematyki społeczeństwa obywatelskiego, w tym dotyczącej trzeciego sektora.

Do 15 listopada 2018 roku czekamy na artykuły naukowe prezentujące wyniki badań własnych dotyczących problematyki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce lub za granicą. Koniecznym jest, aby omawiano w nich własne badania autorki/autora, nie mogą być to więc prace teoretyczne lub artykuły przeglądowe. Artykuły mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Mogą być napisane przez jedną osobę lub przez większą liczbę autorów/autorek.

Komisja konkursowa, oceniająca nadesłane prace, uwzględniać będzie: aktualność problemu badawczego, oryginalny wkład autora (autorów) w rozwój danej dyscypliny naukowej, poprawność metodologiczną badania oraz sprawność i poprawność językową.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 18 lutego 2019 roku.

Autor/autorka najlepszego artykułu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł oraz gwarancję publikacji artykułu w najbliższym numerze punktowanego czasopisma naukowego „Kwartalnik Trzeci Sektor”.

Wszystkie dodatkowe (i ważne) informacje na temat ogłaszanego konkursu znaleźć można w Regulaminie Konkursu, dostępnym pod linkiem, na stronie „Kwartalnika Trzeci Sektor” oraz w drukowanych egzemplarzach bieżącego, 43 numeru pisma.

Organizatorem „Konkursu na najlepszy artykuł naukowy prezentujący wyniki badań własnych dotyczących problematyki społeczeństwa obywatelskiego”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 48”.

Dla osób, które chciałyby zachęcić swoje koleżanki i swoich kolegów z uczelni, instytutu lub innej jednostki do udziału w konkursie, zamieszczamy załącznik z plakatem zapraszającym do udziału w konkursie – plakat można ściągnąć, wydrukować i powiesić w odpowiednim miejscu, do czego gorąco zachęcamy!

Pobierz plakat i udostępnij!

Powrót do listy