Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

We wtorek 22 czerwca RPO Adam Bodnar na zaproszenie FAOO wziął udział w spotkaniu poświęconemu budowaniu poparcia oraz poszukiwaniu niezależnego finansowania dla działań prowadzonych przez organizacje równościowe i prodemokratyczne oraz niezależne dziennikarstwo.

W debacie, która odbyła się w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prócz organizatora uczestniczyło sześć organizacji: Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundusz Feministyczny i Fundacja Ocalenie.

Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, czy możliwe jest wypracowanie stabilnych mechanizmów finansowania dla organizacji w sytuacji, gdy sięganie po źródła publiczne staje się trudne, a czasem – niemożliwe. Rozmawialiśmy o crowdfundingu, angażowaniu ambasadorów i ambasadorek do pozyskiwania funduszy oraz równościowym fundraisingu rozumianym, jako budowanie szerokiego poparcia także wśród tych grup potencjalnych darczyńców, które ze względu na swoje ograniczone możliwości finansowe, traktowane były często przez fundraiserów i fundraiserki jako nieatrakcyjne.

Pod koniec spotkania Adam Bodnar otrzymał dyplom z podziękowaniem za wspieranie sektora organizacji obywatelskich w trakcie swojej kadencji. Na podziękowaniu swoje podpisy złożyli absolwenci i absolwentki edukacyjnych kursów FAOO reprezentujący łącznie 60 społecznych organizacji z całej Polski.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Social Base Building, finansowanego przez Open Society Initiative for Europe (OSIFE) i realizowanego we współpracy z węgierską organizacją NIOK. Kończący się projekt trwał niemal dwa lata i dotyczył wszechstronnego, edukacyjnego wsparcia dla grantodawców OSIFE.

 

Powrót do listy