Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Kadra

17 maja 2018 r. rozpoczęła się 5 edycja Promengo. Życzymy powodzenia wszystkim uczestniczkom i uczestnikom!

Osoby, które zainteresowane są udziałem w kolejnej edycji Programu, zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie www i na profilu na Facebooku. Informujemy przy tym, że kolejna rekrutacja zaplanowana jest na 2019 rok, a szczegóły będziemy podawać później.


Kadra PROMENGO to starannie wybrani profesjonaliści  – osoby łączące doświadczenie trenerskie z doświadczeniem pracy w organizacjach lub specjalizujące się w wybranych aspektach zarządzania NGO. Nasi trenerzy i trenerki reprezentują różne środowiska, szkoły i podejścia, co pozwala uczestnikom znaleźć rozwiązania najlepiej pasujące do ich własnego stylu uczenia się, zarządzania i aktualnej sytuacji w organizacji.

Dagmara Bieńkowska – Planowanie strategiczne

Współwłaścicielka firmy Centrum Doradztwa Strategicznego. Absolwentka geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK & Thames Valley University. Trener, konsultant, moderator, facylitator z ponad dwudziestoletnim stażem. Prowadzi superwizje szkoleń w zakresie zarządzania strategicznego oraz etiudy trenerskie  dla trenerów zarządzania.

Michał Bleszyński - Zarządzanie finansami (Analiza sprawozdań finansowych organizacji)

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA i jest członkiem ACCA. Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Od 2008 roku pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Prowadzi m.in. szkolenia cyklu „Finanse dla menedżerów” oraz szkolenia z wybranych przedmiotów ACCA.

 

Artur Jóźwiak - Zarządzanie projektami

Stały współpracownik EY Academy of Business od 2009 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Lubelskiej. Project Manager z 14-letnim doświadczeniem, specjalista w zakresie zarządzania portfelem projektów. Posiada bardzo zróżnicowane doświadczenie i używa metody zarządzania projektami opartej na całym wachlarzu metodologii (PMI, PRINCE2, Scrum, CCPM). Koordynował m.in. projekty w ramach budowy stadionu na EURO 2012 we Wrocławiu, także projekty  realizowane dla sieci Żabka Polska. Prowadzi zajęcia w ramach studiów Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Marta Henzler - Umiejętności interpersonalne

Socjolożka, edukatorka, trenerka umiejętności społecznych, superwizorka. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS, aktywna członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspertka CAL. Od piętnastu lat pracuje rozwojowo z grupami i społecznościami. Szkoli i superwizuje trenerów i edukatorów w całej Polsce. Projektuje i realizuje programy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, instytucji, organizacji. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP i Szkołę Treningu Grupowego, także studia podyplomowe z zakresu superwizji na Uniwersytecie Gdańskim.

Piotr Henzler - Zarządzanie zespołem

Edukator, trener i superwizor animacji i współpracy środowiskowej, socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy i zarządzania. Na co dzień związany z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, trener i członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspert Stowarzyszenia CAL. Autor i realizator programów edukacyjnych i rozwojowych z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Andrzej Pietrucha - Fundraising

Trener i konsultant fundraisingu. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising (MSc) w Cass Business School/City University w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od szesnastu lat związany z organizacjami pozarządowymi. W latach 2010-2015 prezes korporacyjnej fundacji BOŚ. Aktualnie członek zespołu FAOO.

Joanna Schmidt - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psycholożka, doktor nauk ekonomicznych; adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajmuje się badaniami organizacji pozarządowych, ich funkcjonowaniem i rozwojem, a także zasobami ludzkimi w organizacjach oraz wybranymi aspektami psychologii w zarządzaniu. Jest zastępcą kierownika w Zespole Badawczym ds. Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jedna z fundatorek Instytutu Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi prowadząc szkolenia, konsultacje i badania. Autorka podręcznika „Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka”.

Joanna Szymańska - Marketing w organizacjach pozarządowych

Absolwentka dziennikarstwa oraz studiów podyplomowych z zakresu public relations oraz zarządzania projektami w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, a także studiów z zakresu Design Management prowadzonych przez SGH i IWP. Pracę zawodową rozpoczęła w biznesie, jednak od dwunastu lat związana jest zawodowo z trzecim sektorem. Od 2008 szkoli i doradza instytucjom i organizacjom pozarządowym w obszarach związanych z marketingiem i PR. Współpracowała z organizacjami z całej Polski; jej klientami były także instytucje publiczne.

Cezary Ulasiński - Planowanie strategiczne

Współwłaściciel firmy Centrum Doradztwa Strategicznego. Socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant i trener zarządzania. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (Thames Valley University London). Ekspert w dziedzinie planowania i zarządzania strategicznego, konsultacji społecznych oraz jakościowych badań społecznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania strategicznego. Jest współautorem kilkudziesięciu planów rozwoju strategicznego dla samorządów, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Grzegorz Wiaderek - Elementy prawa w organizacji pozarządowej

Prawnik. Członek zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i Społeczeństwa. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach różnych programów grantowych. Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Magda Widuch - Planowanie strategiczne

Współwłaścicielka firmy Centrum Doradztwa Strategicznego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Project manager, moderator i konsultant planowania strategicznego w sektorze publicznym z 13-letnim doświadczeniem. Współautorka analiz społeczno-gospodarczych oraz dokumentów strategicznych gmin, powiatów, regionów. Przeprowadziła szereg szkoleń, sesji strategicznych  i spotkań konsultacyjnych w ramach procesów tworzenia strategii dla samorządów i organizacji pozarządowych. Jest współautorką licznych opracowań z zakresu rewitalizacji społecznej.

Teresa Zagrodzka - Zarządzanie finansami (Współpraca zarządu organizacji z księgowym)

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SGH w zakresie audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości. Od 1991 roku związana z sektorem pozarządowym, współpracowała z organizacjami takimi jak np. Fundacja Batorego, Fundacja dla Polski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, FISE. Autorka artykułów serwisu finansowego na portalu www.ngo.pl. oraz innych publikacji o tematyce finansowej. Konsultant i trener (certyfikat I stopnia STOP) w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Obecnie dyrektor działu ekonomii społecznej w TISE SA.

Jakub Zgierski - Marketing w organizacji pozarządowej

Absolwent Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Ekonomii Społecznej na UE w Krakowie. Od 2004 roku zajmuje się public relations. Pracował dla firm z sektora nieruchomości i IT, później wyspecjalizował się w PR projektów społecznych. Obecnie pracuje jako trener i doradca, pomagając organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym w skutecznym zarządzaniu komunikacją. Współpracował z organizacjami pozarządowymi z całej Polski.

Jakub Żywiec - Planowanie strategiczne

Konsultant i kierownik projektów strategicznych Centrum Doradztwa Strategicznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Trener i konsultant planowania strategicznego w sektorze publicznym z 7-letnim doświadczeniem. Przeprowadził szereg szkoleń i sesji strategicznych w ramach procesów tworzenia strategii dla gmin, powiatów, regionów i organizacji pozarządowych. Uczestniczył w opracowaniu kilkudziesięciu planów strategicznych dla miast, gmin i powiatów.