Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Program Zielonej Szkoły Fundraisingu FAOO

Obecnie trwa Zielona Szkoła Fundraisingu FAOO. O naborze do kolejnych Szkół Fundraisingu FAOO będziemy informować nie wcześniej niż w pierwszych miesiącach 2022 roku.

Szkoła Fundraisingu FAOO realizowana jest w formule blended-learningu, łączącej szkolenia stacjonarne z nauką online i wykonywaniem indywidulanych zadań wdrożeniowych. W jego skład wchodzą:

 • 4 dwudniowe szkolenia stacjonarne (w przypadku braku możlwości realizacji szkoleń stacjonarnych, nauka przeniesiona zostanie do przestrzeni online) poświęcone takim tematom jak źródła i metody pozyskiwania środków, elementy prawa dla fundraisera, pozyskiwanie środków od osób indywidualnych, marketing i komunikacja w fundraisingu, planowanie kampanii fundraisingowej, i innym.
 • Indywidualne konsultacje i wykonanie 4 zadań zaliczeniowych.
 • 2 zamknięte webinaria (otwierające i kończące kurs).

Webinaria i szkolenia stacjonarne

Webinarium otwierające Szkołę

 • Informacje merytorycze i organizacyjne związane z udziałem w Szkole
 • Wystąpienie gościa specjalnego
 • Wstęp do Szkoły

Moduł 1. Wprowadzenie do fundraisingu. Gdzie jest i czego potrzebuje moja organizacja

Prowadzący: Andrzej Pietrucha, Lidia Kuczmierowska

 • Mapa pojęć związanych z fundraisingiem – jakie obszary kompetencyjne oraz dotyczące
  zasobów i procesów wiążą się z pozyskiwaniem środków na działalność
 • Mity i fakty o fundraisingu ze źródeł prywatnych – czy moja organizacja jest w stanie
  zaangażować darczyńców indywidualnych i/lub firmy do współpracy?
 • Fundraising niejedno ma imię - o różnych podejściach do pozyskiwania środków
 • Modele finansowania organizacji – wady i zalety różnych rozwiązań
 • Możliwe źródła pozyskiwania środków. Ocena poszczególnych źródeł
 • Ocena obecnie realizowanej strategii fundraisingowej. Ocena struktury przychodów
 • Cele fundraisingu – jak je formułować

Zadanie nr 1:
Analiza obecnej struktury finansowania i sformułowanie rekomendacji (lub celów fundraisingowych).

Moduł 2. Metody i techniki pozyskiwania środków oraz ich prawne uwarunkowania

Prowadzący: Magda Sadłowska, Grzegorz Wiaderek

DZIEŃ 1. Od kogo i jak można pozyskiwać środki? 

 • Pozyskiwanie środków od osób indywidualnych (np. tradycyjne wysyłki, organizacja wydarzeń, zbiórki do puszki, 1% podatku)
 • Pozyskiwanie środków od firm (prośby o darowizny finansowe lub rzeczowe, umowy
  sponsorskie, odpisy od pensji, usługi reklamowe)
 • Pozyskiwanie środków przez internet (strony organizacji, crowdfunding, e-mailingi)

DZIEŃ 2. ABC prawa dla fundraisera

 • Ulgi podatkowe dla darczyńców indywidualnych i dla osób prawnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Zbiórki publiczne, loterie i aukcje
 • Crowdfunding
 • Umowy w fundraisingu: darowizny, sponsorskie
 • Prawne aspekty pozyskiwania przychodów z 1% podatku
 • Sprawozdawczość

Zadanie nr 2
Ocena prawnych aspektów zastosowania wybranych metod pozyskiwania środków w mojej organizacji lub opis wdrożenia wybranej metody fundraisingowej.

Moduł 3. Marketing i komunikacja w fundraisingu

Prowadzący: Lidia Kuczmierowska, Piotr Henzler, Marcin Żukowski

CZĘŚĆ 1: Marketing fundraisingowy

 • Podstawy marketingu dla fundraisera
 • Co powinniśmy wiedzieć o darczyńcy? Darczyńca jako klient organizacji
 • Segmentacja darczyńców – rodzaje segmentacji, wybór strategicznych segmentów
 • Co to jest fundraising mix?

CZĘŚĆ 2: Promocja i komunikacja dla fundraiserów i fundraiserów

 • Założenia strategii fundraisingowej dla pozyskiwania środków
 • Od segmentacji do komunikacji. Grupy odbiorców i taktyki komunikacyjne.
 • Kanały i narzędzia komunikacji offline i online. Przykłady zastosowania.
 • Jak tworzyć komunikaty fundraisingowe, by zwiększyć ich skuteczność?

CZĘŚĆ 3: Podstawy komunikacji fundraisingowej w Internecie

 • Podstawowe kanały i narzędzia do komunikacji online z darczyńcami
 • Jak wykorzystać media społecznościowe do fundraisingu?

Zadanie nr 3
Opracowanie analizy darczyńców (segmentacja) lub przygotowanie komunikatu fundraisingowego z komentarzem.

Moduł 4. Planowanie kampanii fundraisingowej

Prowadzący: Andrzej Pietrucha, Zofia Kwolek

 • Po pierwsze: opracuj przypadek do wsparcia
 • Elementy planu kampanii
 • Przykłady kampanii, które się udały i które się nie udały. Dlaczego?
 • Opracowanie planu krok po kroku
 • Komunikacja w kampanii. Jak stworzyć dobry apel o wsparcie?
 • Na co zwrócić uwagę opracowując budżet i harmonogram?

Zadanie nr 4
Opracowanie założeń planu kampanii fundraisingowej.

Webinarium zamykające Szkołę

 • Wnioski z oceny planów przygotowanych przez uczestników – lekcje do zapamiętania
 • Co dalej po kursie? Kilka wskazówek wdrożeniowych i dotyczących dalszego rozwoju
 • Zakończenie Szkoły

Każdy moduł składa się z komponentu e-learningowego (oznaczającego samodzielne zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi udostępnionymi online na platformie Kursodrom), dwudniowego szkolenia stacjonarnego (w przypadku braku możlwości realizacji szkoleń stacjonarnych, nauka przeniesiona zostanie do przestrzeni online) oraz wykonania zadania zaliczeniowego polegającego na wykorzystaniu treści przekazanych podczas zajęć do planowania fundraisingu we własnej organizacji.

Wszystkie zadania zaliczeniowe będą mogły być indywidualnie konsultowane z trenerami-ekspertami. Każdemu uczestnikowi przysługuje 1,5 godziny konsultacji na każde zadanie, wliczając w to czas pracy trenera przeznaczony na zapoznanie się z materiałami oraz ich ocenę.