Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Zielona Szkoła Fundraisingu FAOO

Trwa właśnie rekrutacja do Zielonej Szkoły Fundraisingu FAOO. Zapraszamy do udziału osoby z organizacji zaangażowanych w ochronę przyrody i środowiska!

Bądź niezależny, buduj stabilność – naucz się zbierać fundusze!

 

Zapraszamy na kurs specjalistyczny "Zielona Szkoła Fundraisingu FAOO" realizowany w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej (PEF). To bezpłatny program edukacyjny, który służy wzmocnieniu kompetencji potrzebnych do wypracowania strategii fundraisingowej, pozwalającej budować stabilność i potencjał finansowy organizacji.

Szkoła wzmocni potrzebne kompetencje, nie będzie jednak warunkiem wystarczającym, aby w pełni zrealizować cel zbudowania optymalnej strategii fundraisingowej. Wiele zależy od tego, jaką rangę ważności procesowi wzmacniania potencjału fundraisingowego nada kierownictwo organizacji – jakie zasoby, w jakim czasie będzie skłonne na to przeznaczyć. Także od zrozumienia, iż osiągnięcie zakładanych celów wymaga na ogół regularnych, długookresowych wysiłków i zespołowej pracy.

Dla kogo przeznaczony jest Szkoła?

Szkoła adresowana jest do osób odpowiedzialnych za fundraising (mogą to być zarówno fundraiserzy, jak i członkowie zarządów) w organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Organizacje takie powinny działać przynajmniej pełne dwa lata, dysponować budżetem i stałym zespołem. Osoba chcąca zgłosić się do udziału w Kursie musi mieć minimum roczny staż pracy związanej z pozyskiwaniem środków w organizacji zgłaszającej. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z organizacji zlokalizowanych poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Więcej informacji o Szkole znajdziesz w odpowiednich zakładkach na tej stronie.