Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Szkoła Fundraisingu FAOO

Uwaga! Informujemy, że do 17 lipca trwa nabór do IV edycji Szkoły Fundraisingu FAOO (jesień 2019 - zima 2020). Zapraszamy!

Bądź niezależny, buduj stabilność – naucz się zbierać fundusze!

 

Zapraszamy na kurs specjalistyczny "Szkoła Fundraisingu FAOO" realizowany w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej (PEF). To bezpłatny program edukacyjny, który służy wzmocnieniu kompetencji potrzebnych do wypracowania strategii fundraisingowej, pozwalającej budować stabilność i potencjał finansowy organizacji.

Szkoła wzmocni potrzebne kompetencje, nie będzie jednak warunkiem wystarczającym, aby w pełni zrealizować cel zbudowania optymalnej strategii fundraisingowej. Wiele zależy od tego, jaką rangę ważności procesowi wzmacniania potencjału fundraisingowego nada kierownictwo organizacji – jakie zasoby, w jakim czasie będzie skłonne na to przeznaczyć. Także od zrozumienia, iż osiągnięcie zakładanych celów wymaga na ogół regularnych, długookresowych wysiłków i zespołowej pracy.

Dla kogo przeznaczony jest Szkoła?

Szkoła adresowana jest do osób odpowiedzialnych za fundraising (mogą to być zarówno fundraiserzy, jak i członkowie zarządów) w lokalnych organizacjach, mających swoją siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi. Organizacje takie powinny działać przynajmniej pełne dwa lata, dysponować budżetem i stałym zespołem. Osoba chcąca zgłosić się do udziału w Kursie musi mieć minimum roczny staż pracy związanej z pozyskiwaniem środków w organizacji zgłaszającej i na stale z nią współpracować jako pracownik lub płatny współpracownik. Do udziału w programie nie będą przyjmowani wolontariusze.

Osoby chcące wziąć udział w Szkole muszą spełnić formalne warunki uczestnictwa, wypełnić dostępny na stronie formularz zgłoszeniowy online i przesłać go do FAOO w terminie do 17 lipca 2019. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 23 lipca.

Więcej informacji o Szkole znajdziesz w odpowiednich zakładkach na tej stronie.