Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Kurs fundraisingu - edycja 2017-2018

Zakończyliśmy już nabór osób zainteresowanych udziałem w 2 edycji "Kursu fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze". Kurs ruszył 14 września.

"Kurs fundraisingu..." to 5 dwudniowych zjazdów prowadzonych przez doświadczonych fundraiserów i trenerów, nauka on-line oraz okazja do praktycznego wdrożenia nowych rozwiązań w organizacji.

Dla kogo?

Do udziału w kursie zapraszamy osoby zajmujące się pozyskiwaniem środków, które od minimum roku są związane z organizacjami strażniczymi lub realizującymi działania o takim charakterze – podejmującymi zadania społecznego nadzoru nad przestrzeganiem zasad przejrzystości i odpowiedzialności w instytucjach zaufania publicznego i interweniującymi w przypadku łamania lub lekceważenia tych zasad w różnych obszarach – administracji publicznej, samorządowej, ekologii, przestrzegania praw człowieka, biznesu.

Dlaczego warto?

• 80 godzin nauki w ramach szkoleń stacjonarnych: strategia i zarządzanie fundraisingiem, metody i techniki fundraisingowe, planowanie i realizacja kampanii, uwarunkowania prawne, przegląd i analiza procesów wdrożeniowych w organizacjach

• samodzielna nauka on-line oraz przygotowywanie prac domowych ocenianych przez trenerów

• 5 godzin eksperckich konsultacji na tematy dotyczące fundraisingu

• przygotowanie planu kampanii fundraisingowej

• indywidualny dostęp do platformy e-learningowej Kursodrom.pl. (w tym do materiałów dedykowanych wyłącznie uczestnikom kursu)

„Kurs fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze” realizowany jest w ramach projektu „Niezależne finansowanie – silniejsze organizacje strażnicze” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.