Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych

25 sierpnia ogłoszone zostały wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych. Spośród 388 wniosków, które przeszły ocenę formalną, 60 zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu, czyli do składania wniosków pełnych.

Więcej informacji o rozstrzygnięciu tego etapu konkursu sektorowego jest dostępnych na stronie programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy.