Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Wyniki oceny formalnej wniosków

Znamy już wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie na projekty sektorowe!

Spośród 395 wniosków, które zostały złożone do 30 czerwca 2020 r., do dalszej oceny zakwalifikowało się 389 organizacji i ich partnerów. Obecnie wnioski trafiły do ekspertów i ekspertek, którzy dokonują oceny merytorycznej

Rozstrzygnięcie tego etapu konkursu planowane jest na 25 sierpnia.

Więcej informacji i wyniki oceny formalnej można znaleźć na stronie Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy i w materiale nt. zakończenia oceny formalnej.