Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Oferta Programu Alumni

W ramach pierwszej pilotażowej edycji Programu Alumni, która została zrealizowana w 2016 roku, odbyły się:

  • 3 szkolenia specjalistyczne (zarządzanie projektami, Kanban, Thinking Tools),

  • 2 dwudniowe szkolenia/spotkania wyjazdowe dla 2 małych grup poświęcone zarządzaniu zmianą i własnym rozwojem (1 dzień wykorzystujący metodę horse assisted education),

  • 1 zamknięte webinariów problemowe poświęcone analizie kazusów prawnych zgłoszonych przez uczestników programu,

  • połączone spotkanie absolwentów PROMENGO podczas zrealizowanego we wrześniu Forum Menedżerów Organizacji Pozarządowych.

W 2017 r. w ramach programu Alumni zrealizowany został program "Rozwój organizacyjny dla zaawansowanych", w który wzięło udział kilkanaście osób, absolwentek i absolwentów Promengo. Tematem wiodącym było planowanie i wdrażanie zmiany w organizacji. Program, zwany "Prozą", składał się z dwóch zjazdów warsztatowych (przygotowanie do zmiany, diagnoza sytuacji wewnętrznej oraz wdrażanie zmiany i menedżer/menedżerka w zmianie) i dwóćh prac, jakie szykowały osoby uczestniczące. Druga z nich, plan "Rozwoju instytucjonalnego organizacji", był podstawą do przyznania czterech dotacji na realizację najlepiej opsanych i uzasadnionych projektów.

Wiosną 2018 r. zostało w ramach Programu Alumni zrealizowane jedno szkolenie - "Sprawozdawczość finansowa dla organizacji pozarządowych".

Natomiast w końcówce sierpnia 2018 spotkaliśmy się na dwudniowym "Letnim Spotkaniu Menedżerów i Menedźerek NGO".

Wkrótce będziemy informować o kolejnych propozycjach w ramach programu Alumni.