Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

II konkurs na projekty sektorowe

18 stycznia 2021 r. ruszył drugi konkurs na projekty sektorowe. Tym razem dofinansowanie oferowane będzie tym organizacjom, które swoje działania skoncentrują na inicjatywach monitoringowych lub rzeczniczych.

Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, w zakładce poświęconej konkursowi sektorowemu na projekty monitoringowe i rzecznicze.