Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Ruszył konkurs na projekty sektorowe!

Od 6 maja od 12:00 do 30 czerwca (do 12:00) czekamy na wnioski wstępne na działania realizowane w ramach Obszaru 4 programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, czyli "Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego".

Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach.

 

Dotacje można otrzymać na pięć typów działań:

1. Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich,

2. Monitoring prawa,

3. Rzecznictwo praw i interesów,

4. Zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie,

5. Badania, analizy, opinie i ekspertyzy.

Działania nie mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy wąsko określonych grup interesów, a korzyści realizowanych projektów powinny być dostępne dla możliwie szerokich środowisk sektora obywatelskiego. O dotacje mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Budżet konkursu wynosi 5 mln euro.

W konkursie można ubiegać się o dotacje na następujących warunkach:

1. Minimalna kwota dotacji: 25 000 euro,

2. Maksymalna kwota dotacji: 125 000 euro,

3. Czas realizacji: od 12 do 36 miesięcy,

4. Wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.

Terminy składania wniosków:

  • wnioski wstępne: od 6 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca 2020 do godziny 12.00 w południe,
  • wnioski pełne: od 27 sierpnia od godz. 12.00 w południe do 26 października 2020 do godziny 12.00 w południe

Za konkurs odpowiada Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, natomiast cały program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy realizowany jest przez konsorcjum złożone z Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" oraz FAOO.

Więcej informacji oraz wszystkie dokumenty związane z konkursem, czyli zaproszenie do składania wniosków, podręcznik, formularze wniosków, karty oceny itd. można znaleźć na stronie Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, w zakładce Konkurs na projekty sektorowe.

Zapraszamy!

 

Powrót do listy