Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Konsultacje dotyczące Funduszu Aktywni Obywatele - zapraszamy!

Fundacja im. Stefana Batorego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do udziału w konsultacjach dotyczących Funduszu Aktywni Obywatele. Do 8 stycznia czekamy na Wasze głosy online, zapraszamy też na główne spotkanie konsultacyjne, 17 stycznia w Warszawie.

Fundusz Aktywni Obywateele to program skierowany do organizacji społecznych, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operatorem Funduszu krajowego jest konsorcjum złożone z 3 instytucji: Fundacji im. Stefana Batorego (lidera), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Oferta naszego konsorcjum została najwyżej oceniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w imieniu Państw-Darczyńców: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii przez Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) w Brukseli zarządzające programami EOG dla społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas konsultacji chcemy zebrać opinie na temat wstępnej koncepcji Funduszu, przygotowanej przez nasze konsorcjum, Gorąco zapraszamy do podzielania się z nami opiniami, uwagami i podpowiedziami. Czekamy na odpowiedzi na 3 pytania:

  1. Jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce?
  2. Jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty?
  3. Jak Fundusz może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia?

Wasze opinie pomogą nam w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.

W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

  1. Wypełniając ankietę on-line, dostępną do 8 stycznia na stronie www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl.
  2. Zgłaszając chęć uczestnictwa w głównym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 stycznia 2019 w Warszawie (uczestnicy spotkania zostaną wylosowani spośród osób, które wypełnią pierwszą część ankiety on-line).
  3. Zgłaszając chęć uczestnictwa w spotkaniu tematycznym wokół wybranych wątków Funduszu lub w gronie organizacji o podobnym profilu działania - zgłoszenia od organizacji zainteresowanych taką formą konsultacji przyjmujemy do 10 stycznia 2019.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl

Będziemy też bardzo wdzięczni za przekazanie tej informacji przedstawicielom i przedstawicielkom innych organizacji społecznych, z którymi współpracujecie.

 

Powrót do listy