Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Zimowa Szkoła Fundraisingu FAOO

Zapraszamy na bezpłatny, intensywny kurs pozyskiwania środków ze źródeł prywatnych, który przygotowaliśmy na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Oferta skierowana jest do organizacji, które zajmują się ochroną praw człowieka, pomocą uchodźcom, zapewnianiem równości praw i szans mniejszości oraz innych grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem.

 

 

Dlaczego warto wziąć udział w zajęciach?

• Dowiesz się, czym jest fundraising oparty na relacji oraz jakie są podstawowe pojęcia związane z pozyskiwaniem funduszy.

• Poznasz modele i narzędzia marketingowe do komunikowania się z darczyńcami i partnerami organizacji.

• Zdobędziesz wiedzę na temat wybranych narzędzi i technik fundraisingowych oraz tego, jak ocenić możliwość ich wdrożenia.

• Będziesz mieć okazję do zbudowania i zweryfikowania apelu o wsparcie Twojej organizacji oraz opracowania elementów planu kampanii fundraisingowej.

Edukacyjny cykl składa się z dwóch dwudniowych szkoleń stacjonarnych, które odbędą się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie oraz podsumowującego webinarium online. Terminy zajęć to 13-14 listopada oraz 4-5 grudnia 2018, webinarium podsumowujące zaplanowano na 20 grudnia.

Do uczestnictwa w Szkole Fundraisingu zapraszamy osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy, komunikację oraz angażowanie wolontariuszy w fundraising. Zgłaszający się powinni posiadać aktualną wiedzę na temat pozyskiwania środków przez organizację. Udział w kursie oraz posiłki są bezpłatne. Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają ewentualne koszty dojazdu i zakwaterowania.

Jak się zgłosić?

Aby się zgłosić należy wypełnić i wysłać formularz online do poniedziałku 29 października 2018. UWAGA! Sam fakt przesłania zgłoszenia nie oznacza zakwalifikowania na kurs. Wszyscy zgłoszeni otrzymają informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu na listę uczestników pocztą elektroniczną w terminie do 31 października 2018.

Więcej informacji?

Pobierz szczegółowy program zajęć wraz z informacją o prowadzących szkolenia.

Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i realizowany na jego zlecenie przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich.

 

Powrót do listy