Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w V edycji Programu Menedżerowie NGO PROMENGO.
Prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza zgłoszeniowego
do 30 marca 2018 r.

Wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe.

Więcej o rekrutacji do PROMENGO

Pozdrawiamy,
Zespół FAOO

Podstawowe informacje o kandydacie/kandydatce

Pole „imię” jest wymagane
Pole „nazwisko” jest wymagane
Pole „funkcja” jest wymagane
Pole „telefon kandydata/kandydatki” jest wymagane
Nieprawidłowy format numeru telefonu
Pole „e-mail kandydata/kandydatki” jest wymagane
Nieprawidłowy format adresu email

Informacje o organizacji

Pole „Nazwa organizacji” jest wymagane

Główny obszar działalności organizacji:
(wybierz 1 przeważający obszar działalności)

Proszę zaznaczyć odpowiedź

Dane teleadresowe organizacji

Pole „adres siedziby” jest wymagane
Pole „kod pocztowy” jest wymagane
Nieprawidłowy format kodu pocztowego
Pole „miasto” jest wymagane
Wybierz województwo z listy
Pole „adres www organizacji” jest wymagane
Pole „telefon organizacji:” jest wymagane
Nieprawidłowy format numeru telefonu
Pole „e-mail organizacji” jest wymagane
Nieprawidłowy format adresu email

Zespół organizacji

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Budżet organizacji

Łączne koszty organizacji w ostatnich 2 latach

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Dodatkowe informacje o organizacji

Wymień główne działania organizacji w latach 2015-2017

Proszę wpisać odpowiedź w polu powyżej

Wymień trzy największe osiągnięcia organizacji w latach 2015-2017

Proszę wpisać odpowiedź w polu powyżej

Wymień największe potrzeby rozwojowe i wyzwania zarządcze, jakie stoją obecnie przed organizacją

Proszę wpisać odpowiedź w polu powyżej

Dodatkowe informacje o kandydacie/kandydatce

Opisz swoje doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową (jakie zajmujesz, zajmowałeś(aś) stanowisko, jaki jest Twój zakres obowiązków i odpowiedzialności, jak dużym zespołem zarządzasz itp.)

Proszę wpisać odpowiedź w polu powyżej

Uzasadnienie udziału i motywacje kandydata/kandydatki

Do czego, w jaki sposób wykorzystasz kompetencje nabyte dzięki udziałowi w Programie?

Proszę wpisać odpowiedź w polu powyżej

Oświadczenie

W związku z prowadzonym naborem do Programu musimy uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jego brak wyklucza możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji. Jeśli się Pan/Pani zgadza, proszę zaznaczyć pole obok tekstu zgody zamieszczonego poniżej.

Uczestnictwo w rekrutacji do Programu wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaznacz zgodę powyżej)
* wszystkie pola są obowiązkowe