Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Kadra

Nabór do IV edycji Programu Menedżerowie NGO zakończył się 1 stycznia 2017 r. Informacje o kolejnej edycji PROMENGO pojawią się na początku 2018 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do śledzenia informacji na naszych stronach i na profilu na Facebooku.


Kadra PROMENGO to starannie wybrani profesjonaliści  – osoby łączące doświadczenie trenerskie z doświadczeniem pracy w organizacjach lub specjalizujące się w wybranych aspektach zarządzania NGO. Nasi trenerzy i trenerki reprezentują różne środowiska, szkoły i podejścia, co pozwala uczestnikom znaleźć rozwiązania najlepiej pasujące do ich własnego stylu uczenia się, zarządzania i aktualnej sytuacji w organizacji.

Dagmara Bieńkowska – Planowanie strategiczne

Współwłaścicielka firmy Centrum Doradztwa Strategicznego. Absolwentka geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK & Thames Valley University. Konsultantka i trenerka z ponaddwudziestoletnim stażem. Współtworzyła ponad 120 planów strategicznych dla gmin, powiatów i regionów oraz organizacji pozarządowych.

Michał Bleszyński - Zarządzanie finansami (Analiza sprawozdań finansowych organizacji)

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA i jest członkiem ACCA. Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Od 2008 roku pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Prowadzi m.in. szkolenia cyklu „Finanse dla menedżerów” oraz szkolenia z wybranych przedmiotów ACCA.

Marta Henzler - Umiejętności interpersonalne

Socjolożka, edukatorka, trenerka umiejętności społecznych, superwizorka. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS, aktywna członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspertka CAL. Od ponad czternastu lat pracuje rozwojowo z grupami i społecznościami. Szkoli i superwizuje trenerów i edukatorów w całej Polsce. Projektuje i realizuje programy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, instytucji, organizacji. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP i Szkołę Treningu Grupowego, także studia podyplomowe z zakresu superwizji na Uniwersytecie Gdańskim.

Piotr Henzler - Zarządzanie zespołem

Edukator, trener i superwizor animacji i współpracy środowiskowej, socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy i zarządzania. Na co dzień związany z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, trener i członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspert Stowarzyszenia CAL. Autor i realizator programów edukacyjnych i rozwojowych z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Andrzej Pietrucha - Fundraising

Trener i ekspert ds. fundraisingu oraz marketingu w organizacjach non-profit. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising w Cass Business School/City University w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Stażysta amerykańskiej United Way. Członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Od 1999 roku związany z Fundacją Wspólna Droga oraz Fundacją ITAKA, od 2014 – z FAOO.

Joanna Schmidt - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psycholożka, doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie pełni również funkcję zastępcy kierownika w Zespole Badawczym ds. Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi. Zajmuje się badaniami organizacji pozarządowych, także zasobami ludzkimi w organizacjach oraz wybranymi aspektami psychologii w zarządzaniu. Jedna z fundatorek Instytutu Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej. Współpracuje z organizacjami prowadząc szkolenia, konsultacje i badania. Autorką podręcznika „Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka”.

Bartosz Stawski - Zarządzanie projektami

Trener EY Academy of Business z ponadpiętnastoletnim doświadczeniem w biznesie i branży szkoleniowej. Prowadził projekty doskonalenia procesów i systemowego zarządzania w PTK Centertel, zajmował się wdrażaniem narzędzi zarządzania w Carlsberg Okocim. Realizował projekty doradcze dla wielu firm, takich jak AVON, ALTKOM, mBank SA, Telekomunikacja Polska, ORLEN, PGE. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami, zarządzania organizacją oraz stosowania narzędzi myślowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Joanna Szymańska - Marketing w organizacjach pozarządowych

Absolwentka dziennikarstwa oraz studiów podyplomowych z zakresu public relations oraz zarządzania projektami w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, a także studiów z zakresu Design Management prowadzonych przez SGH i IWP. Pracę zawodową rozpoczęła w biznesie, jednak od dwunastu lat związana jest zawodowo z trzecim sektorem. Od 2008 szkoli i doradza instytucjom i organizacjom pozarządowym w obszarach związanych z marketingiem i PR. Współpracowała z organizacjami z całej Polski; jej klientami były także instytucje publiczne.

Cezary Ulasiński - Planowanie strategiczne

Współwłaściciel firmy Centrum Doradztwa Strategicznego. Socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant i trener zarządzania. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (Thames Valley University, obecnie University of West London). Ekspert w dziedzinie planowania i zarządzania strategicznego, konsultacji społecznych oraz jakościowych badań społecznych. Posiada bogate doświadczenie w obszarze planowania i zarządzania strategicznego. Jest współautorem kilkudziesięciu planów rozwoju strategicznego dla samorządów, instytucji publicznych i NGO.

Grzegorz Wiaderek - Elementy prawa w organizacji pozarządowej

Prawnik. Członek zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i Społeczeństwa. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach różnych programów grantowych. Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe.

Magda Widuch - Planowanie strategiczne

Konsultantka i kierowniczka projektów strategicznych Centrum Doradztwa Strategicznego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Trenerka i konsultantka planowania strategicznego w sektorze publicznym z 9-letnim doświadczeniem. Współautorka analiz społeczno-gospodarczych oraz dokumentów strategicznych gmin, powiatów, regionów. Przeprowadziła szereg szkoleń i sesji strategicznych w ramach procesów tworzenia strategii dla samorządów i organizacji pozarządowych.

Teresa Zagrodzka - Zarządzanie finansami (Współpraca zarządu organizacji z księgowym)

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SGH w zakresie audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości. Od 1991 roku związana z sektorem pozarządowym, współpracowała z organizacjami takimi jak np. Fundacja Batorego, Fundacja dla Polski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, FISE. Autorka wielu publikacji o tematyce finansowej, w tym artykułów na portalu ngo.pl. Konsultantka i trenerka w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Obecnie dyrektorka działu ekonomii społecznej w TISE SA.

Jakub Zgierski - Marketing w organizacji pozarządowej

Absolwent Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Ekonomii Społecznej na UE w Krakowie. Od 2004 roku zajmuje się public relations. Pracował dla firm z sektora nieruchomości i IT, później wyspecjalizował się w PR projektów społecznych. Obecnie pracuje jako trener i doradca, pomagając organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym w skutecznym zarządzaniu komunikacją. Współpracował z organizacjami pozarządowymi z całej Polski.

Jakub Żywiec - Planowanie strategiczne

Konsultant i kierownik projektów strategicznych Centrum Doradztwa Strategicznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Trener i konsultant planowania strategicznego w sektorze publicznym z 7-letnim doświadczeniem. Przeprowadził szereg szkoleń i sesji strategicznych w ramach procesów tworzenia strategii dla gmin, powiatów, regionów i organizacji pozarządowych. Uczestniczył w opracowaniu kilkudziesięciu planów strategicznych dla miast, gmin i powiatów.