Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Co to jest Promengo?

Zobacz, co o Promengo mówią jego absolwenci


17 maja 2018 r. rozpoczęła się 5 edycja Promengo. Życzymy powodzenia wszystkim uczestniczkom i uczestnikom!

Osoby, które zainteresowane są udziałem w kolejnej edycji Programu, zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie www i na profilu na Facebooku. Informujemy przy tym, że kolejna rekrutacja zaplanowana jest na 2019 rok, a szczegóły będziemy podawać później.


Program Menedżerowie NGO [PROMENGO] to unikalne przedsięwzięcie edukacyjne adresowane do kadry menedżerskiej trzeciego sektora, prowadzone w formule blended-learningu, łączącej szkolenia stacjonarne, naukę on-line oraz  praktyczne wdrażanie indywidualnych rozwiązań zarządczych.

Głównym elementem PROMENGO jest cykl kursów z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, który obejmuje 9 obszarów tematycznych, ważnych dla wszystkich podmiotów non-profit niezależnie od ich profilu działalności, formy prawnej, doświadczenia czy liczby zrealizowanych projektów.

W programie nauczania znajdują się następujące ścieżki tematyczne: planowanie strategiczne, marketing w organizacjach pozarządowych, fundraising, elementy prawa w praktyce organizacji pozarządowych,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem, umiejętności interpersonalne.

Więcej o programie nauczania

Program Menedżerowie NGO PROMENGO finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.