Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Program Szkoły Fundraisingu FAOO

Uwaga! Informujemy, że 6 września zakończyliśmy nabór do III edycji Szkoły Fundraisingu FAOO (jesień 2018 - zima 2019). O kolejnych edycjach będziemy informować w 2019 roku.

Kurs realizowany jest w formule blended-learningu, łączącej szkolenia stacjonarne z nauką online i wykonywaniem indywidulanych zadań wdrożeniowych. W jego skład wchodzą:

 

 • 4 dwudniowe szkolenia stacjonarne poświęcone takim tematom jak źródła i metody pozyskiwania środków, elementy prawa dla fundraisera, pozyskiwanie środków od osób indywidualnych, planowanie kampanii fundraisingowej, i innym.
 • Indywidualne konsultacje i wykonanie 4 zadań zaliczeniowych.
 • 2 zamknięte webinaria (otwierające i kończące kurs).

Webinaria i szkolenia stacjonarne

Webinarium otwierające Kurs

 • Informacje merytorycze i organizacyjne związane z udziałem w Kursie
 • Wstęp do Kursu

Moduł 1. Wprowadzenie do fundraisingu. Gdzie jest i czego potrzebuje moja organizacja

Prowadzący: Andrzej Pietrucha, Piotr Henzler, Lidia Kuczmierowska

 • Mapa pojęć związanych z fundraisingiem – jakie obszary kompetencyjne oraz dotyczące
  zasobów i procesów wiążą się z pozyskiwaniem środków na działalność
 • Mity i fakty o fundraisingu ze źródeł prywatnych – czy moja organizacja jest w stanie
  zaangażować darczyńców indywidualnych i/lub firmy do współpracy?
 • Definiowanie potrzeb organizacji związanych z fundraisingiem
 • Ocena potencjału fundraisingowego organizacji na wejściu
 • Modele finansowania organizacji – wady i zalety różnych rozwiązań
 • Możliwe źródła pozyskiwania środków. Ocena poszczególnych źródeł
 • Ocena obecnie realizowanej strategii fundraisingowej. Ocena struktury przychodów
 • Cele fundraisingu – jak je formułować

Zadanie nr 1:
Opracowanie oceny potencjału fundraisingowego lub analiza obecnej struktury finansowania i sformułowanie rekomendacji (lub celów fundraisingowych).

Moduł 2. Metody pozyskiwania środków i ich prawne uwarunkowania

Prowadzący: Magda Sadłowska, Grzegorz Wiaderek

DZIEŃ 1. Od kogo i jak można pozyskiwać środki? 

 • Pozyskiwanie środków od osób indywidualnych (np. tradycyjne wysyłki, organizacja wydarzeń, zbiórki do puszki, 1% podatku)
 • Pozyskiwanie środków od firm (prośby o darowizny finansowe lub rzeczowe, umowy
  sponsorskie, odpisy od pensji, usługi reklamowe)
 • Pozyskiwanie środków przez internet (strony organizacji, crowdfunding, e-mailingi)

DZIEŃ 2. ABC prawa dla fundraisera

 • Ulgi podatkowe dla darczyńców indywidualnych i dla osób prawnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Zbiórki publiczne, loterie i aukcje
 • Crowdfunding
 • Umowy w fundraisingu: darowizny, sponsorskie
 • Prawne aspekty pozyskiwania przychodów z 1% podatku
 • Sprawozdawczość

Zadanie nr 2
Ocena użyteczności i prawnych ryzyk wybranych metod w odniesieniu do mojej organizacji.

Moduł 3. Pozyskiwanie środków od osób indywidualnych

Prowadzący: Lidia Kuczmierowska, Andrzej Pietrucha, Marcin Żukowski

CZĘŚĆ 1: Marketing fundraisingowy

 • Podstawy marketingu dla fundraisera
 • Co powinniśmy wiedzieć o darczyńcy? Darczyńca jako klient organizacji
 • Segmentacja darczyńców – rodzaje segmentacji, wybór strategicznych segmentów
 • Co to jest fundraising mix?

CZĘŚĆ 2: Podstawy komunikacji fundraisingowej w internecie

 • Podstawowe kanały i narzędzia do komunikacji online z darczyńcami
 • Jak wykorzystać media społecznościowe do fundraisingu?

CZĘŚĆ 3: Zarządzanie relacjami z darczyńcą

 • Tworzenie ścieżki darczyńcy, inaczej projektowanie usługi filantropijnej
 • Cykl fundraisingowy Mullina
 • Jak zarządzać relacjami, kiedy uda nam się już je nawiązać?
 • Wykorzystanie technologii do utrzymywania relacji z darczyńcami na przykładzie systemu CRM (Customer Relationship Management)Co powinniśmy wiedzieć o darczyńcy?

Zadanie nr 3
Opracowanie analizy darczyńców (segmentacja) lub przygotowanie schematu ścieżki darczyńcy dla wybranego segmentu.

Moduł 4. Planowanie kampanii fundraisingowej

Prowadzący: Andrzej Pietrucha, Lidia Kuczmierowska

 • Po pierwsze: opracuj przypadek do wsparcia
 • Elementy planu kampanii
 • Przykłady kampanii, które się udały i które się nie udały. Dlaczego?
 • Opracowanie planu krok po kroku
 • Komunikacja w kampanii. Jak stworzyć dobry apel o wsparcie?
 • Na co zwrócić uwagę opracowując budżet i harmonogram?
 • Mamy plan i co dalej? Podstawy zarządzania kampanią

Zadanie nr 4
Opracowanie założeń planu kampanii fundraisingowej.

Webinarium zamykające Kurs

 • Wnioski z przeglądu planów – lekcje do zapamiętania
 • Co dalej po kursie? Kilka wskazówek wdrożeniowych i dotyczących dalszego rozwoju
 • Zakończenie Kursu

Każdy moduł składa się z komponentu e-learningowego (oznaczającego samodzielne zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi udostępnionymi online na platformie Kursodrom), dwudniowego szkolenia stacjonarnego oraz wykonania zadania zaliczeniowego polegającego na wykorzystaniu treści przekazanych podczas zajęć do planowania fundraisingu we własnej organizacji.

Wszystkie zadania zaliczeniowe będą mogły być indywidualnie konsultowane z trenerami-ekspertami. Każdemu uczestnikowi przysługuje 1,5 godziny konsultacji na każde zadanie, wliczając w to czas pracy trenera przeznaczony na zapoznanie się z materiałami oraz ich ocenę.