Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Program Szkoły Fundraisingu FAOO

 

Uwaga! Informujemy, że 11 kwietnia zaczęła się 2 edycja Szkoły Fundraisingu FAOO (wiosna-jesień 2018). Nabór do kolejnej edycji zostanie ogłoszony jesienią 2018. Zapraszamy!

Kurs realizowany jest w formule blended-learningu, łączącej szkolenia stacjonarne z nauką online i wykonywaniem indywidulanych zadań wdrożeniowych. W jego skład wchodzą:

 

 • 4 dwudniowe szkolenia stacjonarne poświęcone takim tematom jak źródła i metody pozyskiwania środków, elementy prawa dla fundraisera, pozyskiwanie środków od osób indywidualnych, planowanie kampanii fundraisingowej, i innym.
 • Indywidualne konsultacje i wykonanie 4 zadań zaliczeniowych.
 • 2 zamknięte webinaria (otwierające i kończące kurs).

Webinaria i szkolenia stacjonarne

Webinarium otwierające Kurs

 • Informacje merytorycze i organizacyjne związane z udziałem w Kursie
 • Wstęp do Kursu

Moduł 1. Wprowadzenie do fundraisingu

Prowadzący: Lidia Kuczmierowska, Piotr Henzler

Mapa pojęć związanych z fundraisingiem – jakie obszary kompetencyjne oraz dotyczące zasobów i procesów w organizacji wiążą się z pozyskiwaniem środków na działalność

 • Możliwe źródła pozyskiwania środków. Ocena poszczególnych źródeł
 • Definiowanie potrzeb organizacji związanych z fundraisingiem: cele dotyczące środków (ile pieniędzy, na co, w jakim czasie jest nam potrzebnych) oraz cele dotyczące potrzebnych kompetencji i zasobów
 • Ocena potencjału fundraisingowego organizacji na wyjściu
 • Ocena obecnie realizowanej strategii (stopień dywersyfikacji źródeł, stopień zależności od największego źródła, czy zapewnia wystarczające finansowanie kluczowych działań statutowych, czy zapewnia wystarczające finansowanie kosztów stałych itd.).

Zadanie nr 1:
Opracowanie oceny potencjału fundraisingowego lub obecnie realizowanej strategii fundraisingu

Moduł 2. Metody pozyskiwania środków i ich prawne uwarunkowania

Prowadzący: Magda Sadłowska, Grzegorz Wiaderek

DZIEŃ 1. Od kogo i jak można pozyskiwać środki? 

 • Metody i techniki pozyskiwania środków od osób indywidualnych (direct mailing, door to door, zbiórki)
 • Pozyskiwanie środków od firm (prośby o darowizny finansowe lub rzeczowe, umowy sponsorskie, odpisy od pensji, usługi reklamowe)
 • Pozyskiwanie środków przez internet (strony organizacji, strony zbiórkowe, mailingi)
 • Imprezy promocyjno-fundraisingowe
 • 1% podatku PIT

DZIEŃ 2. ABC prawa dla fundraisera

 • Ulgi podatkowe dla darczyńców indywidualnych i dla osób prawnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Zbiórki publiczne, loterie i aukcje
 • Crowdfunding
 • Umowy w fundraisingu: darowizny, sponsorskie
 • Prawne aspekty pozyskiwania przychodów z 1% podatku
 • Sprawozdawczość

Zadanie nr 2
Ocena użyteczności omawianych metod w odniesieniu do mojej organizacji

Moduł 3. Marketing w fundraisingu

Prowadzący: Andrzej Pietrucha, Joanna Szymańska

 • Podstawy marketingu dla fundraisera
 • Segmentacja – sposoby tworzenia segmentów, wybór strategicznych segmentów
 • Co powinniśmy wiedzieć o darczyńcy? Po co nam persony?
 • Co to jest fundraising mix i jak go tworzyć?
 • Tworzenie ścieżki darczyńcy, inaczej projektowanie usługi filantropijnej
 • Jak zarządzać relacjami, kiedy uda nam się już je nawiązać?

Zadanie nr 3
Przygotowanie segmentacji oraz założeń fundraising mixu

Moduł 4. Planowanie kampanii fundraisingowej

Prowadzący: Andrzej Pietrucha, Lidia Kuczmierowska

 • Po pierwsze: opracuj przypadek do wsparcia
 • Elementy planu kampanii
 • Przykłady kampanii, które się udały i które się nie udały. Dlaczego?
 • Opracowanie planu krok po kroku
 • Komunikacja w kampanii
 • Budżet i harmonogram

Zadanie nr 4
Opracowanie założeń dwuletniego planu fundraisingowego organizacji

Webinarium zamykające Kurs

 • Wnioski z przeglądu planów – lekcje do zapamiętania
 • Co dalej po kursie? Kilka wskazówek wdrożeniowych i dotyczących dalszego rozwoju
 • Zakończenie Kursu

Każdy moduł składa się z komponentu e-learningowego (oznaczającego samodzielne zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi udostępnionymi online na platformie Kursodrom), dwudniowego szkolenia stacjonarnego oraz wykonania zadania zaliczeniowego polegającego na wykorzystaniu treści przekazanych podczas zajęć do planowania fundraisingu we własnej organizacji.

Wszystkie zadania zaliczeniowe będą mogły być indywidualnie konsultowane z trenerami-ekspertami. Każdemu uczestnikowi przysługuje 1,5 godziny konsultacji na każde zadanie, wliczając w to czas pracy trenera przeznaczony na zapoznanie się z materiałami oraz ich ocenę.