Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

FAOO w liczbach

180

W ramach czterech edycji PROMENGO, rocznego programu edukacyjnego realizowanego w formule blended learning, 180 menedżerów i menedżerek NGO podniosło lub podnosi swoje kompetencje zarządcze.

4000

Z kursów, filmów i innych materiałów edukacyjnych dostępnych na platformie korzysta ponad 4000 osób.

1500

Wygenerowano ponad 1500 certyfikatów potwierdzających zaliczenie testów do kursów e-learningowych.

900

Prawie 900 osób wzięło udział w spotkaniach edukacyjnych organizowanych na żywo i on-line w formie webinariów.