Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Oferta Programu Alumni

W ramach pierwszej pilotażowej edycji Programu Alumni, która została zrealizowana w 2016 roku, odbyły się:

  • 3 szkolenia specjalistyczne (zarządzanie projektami, Kanban, Thinking Tools),
  • 2 dwudniowe szkolenia/spotkania wyjazdowe dla 2 małych grup poświęcone zarządzaniu zmianą i własnym rozwojem (1 dzień wykorzystujący metodę horse assisted education),
  • 1 zamknięte webinariów problemowe poświęcone analizie kazusów prawnych zgłoszonych przez uczestników programu,
  • połączone spotkanie absolwentów PROMENGO podczas zrealizowanego we wrześniu Forum Menedżerów Organizacji Pozarządowych.