Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

2 edycja Szkoły Fundraisingu FAOO - zapraszamy do udziału!

Chcesz skuteczniej pozyskiwać pieniądze na działania swojej organizacji? Poznać efektywne narzędzia fundraisingu? Rozsądnie zaplanować strategię finansowanie organizacji? Przyjrzeć się dokładniej swoim darczyńcom (też – potencjalnym)? Zgłoś swój udział w bezpłatnym, specjalistycznym kursie „Szkoła Fundraisingu FAOO”.

„Szkoła Fundraisingu FAOO” jest bezpłatnym programem, realizowanym w formule blended-learningowej – składa się z czterech szkoleń stacjonarnych, dwóch webinariów, solidnej porcji e-learningu oraz prac wdrożeniowych, które mogą się wprost przełożyć na potencjał fundraisingowy organizacji.

Kurs skierowana jest do osób związanych z organizacjami działającymi poza dużymi miastami, mających niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu środków, a wielką chęć podniesienia swoich kompetencji fundrasingowych.

Kurs stanowi okazję do:

1. Przyjrzenia się dotychczasowym działaniom fundraisingowym, oceny ich skuteczności i adekwatności, określenia potencjału fundraisingowego organizacji i zbadania związku między działaniami fundraisingowymi a strategią działania organizacji.

2. Przejrzenia potencjalnych metod i technik pozyskiwania środków, poznania ich zalet i słabości, zastanowienia się nad ich wykorzystaniem w swojej organizacji.

3. Wnikliwego spojrzenia na darczyńcę – wejście w świat marketingu przydatnego w fundraisingu pozagrantowym, określenie persony (person), zastanowienia się nad ścieżką darczyńcy, zaplanowania relacji z darczyńcą.

4. Zagłębienia się w aspekty prawne fundraisingu, nabrania pewności co do słuszności przyjmowanych rozwiązań lub modyfikacji tak, aby pozyskiwanie środków odbywało się zgodnie z prawem i nie narażało na problemy ani organizacji zbierającej, ani darczyńców.

5. Zaplanowania kampanii fundraisingowej, określenia jej celów finansowych i niefinansowych, wyboru metod i narzędzi, opracowania harmonogramu i budżetu.

Kiedy?

Rekrutacja do kursu właśnie się zaczęła i trwa do 3 kwietnia.

Wyniki będą ogłoszone w najpóźniej 6 kwietnia.

Kurs rozpoczyna się 11 kwietnia webinarium otwierającym, a pierwsze szkolenie stacjonarne – 19-20 kwietnia. Ostatnie webinarium zaplanowane jest na 24 października.

Więcej informacji o kursie „Szkoła Fundraisingu FAOO” (formularz zgłoszeniowy, szczegółowy program, harmonogram, warunki rekrutacji, kadra) znaleźć można w zakładce Szkoła Fundraisingu FAOO.

Kurs „Szkoła fundraisingu FAOO” realizowany jest w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej, a finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Powrót do listy