Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Zakończenie IV edycji Promengo

Rok 2018 rozpoczął się dla FAOO mocnym akcentem – zakończeniem IV Edycji Programu Menedżerowie NGO PROMENGO. W kolejnej odsłonie rocznego kursu menedżerskiego dla trzeciego sektora wzięło udział 45 osób. Wszystkim absolwentom i absolwentkom serdecznie gratulujemy!

Dziewięć zjazdów warsztatowych, dziewięć kursów e-learningowych, składających się z materiałów edukacyjnych i testów, dziewięć wdrożeniowych prac zaliczeniowych – tak w największym skrócie wygląda nauka w PROMENGO, jedynym w Polsce tak kompleksowym programie blended-learningowym dla kadr sektora pozarządowego w Polsce.

Wzięło w nim udział 45 menedżerek i menedżerek z fundacji i stowarzyszeń z całego kraju, z organizacji zajmujących się współpracą regionalną, wspieraniem organizacji pozarządowym, promowaniem dialogu międzykulturowego, pomocą osobom bezdomnym, wspieraniem rozwoju i aktywności lokalnej, opieką nad dziećmi, ochroną ptaków, edukacją globalną, prowadzeniem szkół i wielu innych, ważnych obszarów.

Przez rok nauki zajmowali się kluczowymi obszarami związanymi z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi: planowaniem strategicznym, marketingiem, fundraisingiem, zarządzaniem finansami, zarządzaniem ludźmi, podstawami prawa, zarządzaniem projektami, umiejętności interpersonalnymi i zarządzaniem zespołem. Program był intensywny, ale konieczny – nie można skutecznie zarządzać wykazując się ignorancją w którymś z tych obszarów.

Jak co roku, pełne ukończenie PROMENGO nie stało się udziałem wszystkich. W edycji 2017/2018 wszystkie ścieżki tematyczne zaliczyło 16 osób. „Zaliczyło”, czyli uczestnicy i uczestniczki zdały wszystkie testy online i przygotowały (na odpowiednim poziomie) prace zaliczeniowe ze wszystkich dziewięciu przedmiotów.

Pozostałe osoby otrzymały zaświadczenia potwierdzające udział w PROMENGO i wskazujące, które „ścieżki tematyczne” zostały zaliczone.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Spotkanie zamykające było nie tylko okazją do wręczenie dyplomów i zaświadczeń, ale również do ostatniego spotkania w tym gronie. Jak zwykle zaczęło się od elementu merytorycznego – Jacek Jakubowski, trener i superwizor, wprowadził osoby uczestniczące w świat empatii rozumianej jako kompetencja, którą można rozwijać i warto wykorzystywać w pracy, również w zarządzaniu.

Później była chwila na spojrzenie wstecz, na miniony „rok z PROMENGO”. Z jakimi oczekiwaniami wobec programu i siebie przyszli Promengowicze, co im się udało zrealizować, co okazało się największą wartością…?

Potem kilka słów, co dalej w FAOO i moment kulminacyjny – rozdanie dyplomów i zaświadczeń. Z udziałem Mirosława Czyżewskiego z ramienia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności mieliśmy okazję wręczyć nie tylko te dokumenty, ale i nagrody za osiągnięcia specjalne – za 100% frekwencję, aktywne wypełnianie ankiet poszkoleniowych, największą liczbę punktów na „mistrzodromie” i za najlepsze wyniki nauki.

A na koniec było trudno się rozejść:)

Wszystkim Promengowiczom i Promengowiczkom życzymy wszystkiego dobrego, a osoby zainteresowane udziałem w kolejnej edycji infomujemy, że nabór do kolejnego PROMENGO planujemy na wiosnę 2018 roku!

Powrót do listy